Latvijas vēstnieces tikšanās ar Gruzijas Reģionālās attīstības un infrastruktūras ministru Irakliju Karseladzi.

31.07.2023. 12:15
Latvijas vēstnieces tikšanās ar Gruzijas Reģionālās attīstības un infrastruktūras ministru Irakliju Karseladzi.

2023.gada 26. jūlijā Latvijas vēstniece Gruzijā Edīte Medne tikās ar Gruzijas Reģionālās attīstības un infrastruktūras ministru Irakliju Karseladzi.

Tikšanās laikā puses pārrunāja abu valstu ilgtermiņa sadarbības nozīmi un nākotnes plānus šīs sadarbības turpmākai stiprināšanai.

Iraklijs Karseladze informēja Latvijas vēstnieci par valstī svarīgo infrastruktūras projektu virzību un iepazīstināja ar "Gruzijas attīstības stratēģijas vīzija 2030" plānotajiem projektiem. Tāpat arī puses pārrunāja ceļu, ūdensapgādes, ūdensapgādes, pilsētas atjaunošanas, atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras attīstības virzību un plānus.

Foto: Gruzijas Reģionālas attīstības un infrastruktūras ministrija.