Tbilisi atzīmē Lāčplēša dienu

13.11.2023. 15:58
Tbilisi atzīmē Lāčplēša dienu

2023. gada 11. novembrī Latvijas vēstniecībā Gruzijā pulcējās latviešu diasporas pārstāvji, lai jau tradicionāli ar svecīšu iedegšanu godinātu par Latvijas brīvību kritušo kareivju piemiņu un kopīgi atzīmētu Lāčplēša dienu.

Pasākuma atklāšanas uzrunā Latvijas vēstniece Gruzijā Edīte Medne uzsvēra šīs dienas nozīmīgumu Latvijas valsts vēsturē, kad 1919. gada 11. novembrī – gadu pēc Latvijas Republikas dibināšanas – Latvijas armijai izdevās izcīnīt uzvaru pār Pāvela Bermonta vadīto karaspēku un kopā ar tās sabiedrotajiem nosargāt Latvijas neatkarību.

Savā uzrunā vēstnieces kundze pateicās tautiešiem par šīs tradīcijas uzturēšanu un novēlēja klātesošajai jaunajai paaudzei – Latvijas vārda nesējiem pasaulē – iestāties Latvijas sardzē ar savām zināšanām un patriotiskā audzināšanā koptām vērtībām.

Savukārt Iekšlietu ministrijas Valsts robežsardzes atašejs – pulkvedis Raitis Tiliks klātesošajiem atgādināja par tādām latviskajām vērtībām kā neatkarība un brīvība, ar kurām aizsākās Latvijas brīvības cīņas, un aicināja klātesošos godināt tos Latvijas karavīrus, kuri devās cīņā par Latvijas neatkarību un brīvību.

Pasākuma laikā tika pasniegti arī Latvijas vēstnieces Gruzijā goda raksti. Par pieredzes nodošanu un aktīvu dalību diasporas pasākumos – ļoti cienījamajai Regīnai Jakobidzes kundzei. Par aktīvu darbu bērnu un jauniešu latviskās identitātes stiprināšanā – cienījamajai Dacei Džavašvili kundzei. Par ieguldījumu Eduarda Ābola un Roberta Kupča piemiņas saglabāšanā Gruzijā – ļoti cienījamajai Nonai Gabilajas kundzei. Par aktīvu darbu latviešu pasākumu iemūžināšanā un popularizēšanā – fotogrāfam Arturam Stabulniekam.