Latvijas vēstnieces tikšanās ar Armēnijas tieslietu ministru Grigor Minasjanu.

14.02.2024. 09:04
Latvijas vēstnieces tikšanās ar Armēnijas tieslietu ministru Grigor Minasjanu.

2024. gada 13. februārī Latvijas vēstniece Armēnijā (ar rezidenci Gruzijā) Edīte Medne tikās ar Armēnijas tieslietu ministru Grigor Minasjanu (Grigor Minasyan).

Tikšanās laikā puses pārrunāja vairākus jautājumus - kā padziļināt un stiprināt Latvijas un Armēnijas sadarbību tieslietu jomā.

Armēnijas tieslietu ministrs, uzsvēra abu valstu sadarbības nozīmi tieslietu jomā un pauda gatavību to padziļināt. G.Minasjans pateicās Latvijas Tieslietu ministrijai un Latvijas Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam par atbalstu ES Twinning projektam "Labas uzvedības veicināšana un korupcijas novēršana Armēnijas valsts sektorā", kā arī uzsvēra projekta turpināšanas nepieciešamību vai jaunu projektu uzsākšanas nozīmi.

Latvijas vēstniece izteica interesi par Armēnijas un ES Visaptverošā un paplašinātā partnerības līguma ieviešanu un iekšējās likumdošanas tuvināšanas ES tiesību sistēmai, funkciju īstenošanai. Vēstniece iepazīstināja G.Minasjani ar Rīgas Juridiskās augstskolas īstenoto maģistra programmu klāstu, uzsverot Latvijas puses ieinteresētību Tieslietu ministrijas pārstāvju aktīvā iesaistē.

Tāpat arī puses pārrunāja savstarpējo vizīšu organizēšanas nozīmi, kas kalpotu par jaunu ievirzi abu valstu sadarbības paplašināšanai un padziļināšanai.

Foto: Armēnijas Tieslietu ministrija.