Atgriešanās apliecība

19.05.2020. 12:25

Atgriešanās apleicība ir vienreizējs ceļošanas dokuments, kas tiek izsniegts, lai atgrieztos Latvijā.

Atgriešanās apliecības saņemšanas nosacījumi:

  • atgriešanās apliecība ir pagaidu ceļošanas dokuments, kurš apliecina Latvijas Republikas jurisdikcijā esošās personas identitāti un aizstāj Latvijas Republikas iestāžu izsniegto ceļošanas dokumentu (pasi);
  • atgriešanās apliecība dod tiesības tās saņēmējam vienreiz šķērsot Latvijas Republikas valsts robežu, atgriežoties no ārvalstīm Latvijas Republikā;
  • atgriešanās apliecība tiek izsniegta, ja persona, uzturoties ārvalstīs, nozaudējusi Latvijas Republikas iestāžu izsniegto ceļošanas dokumentu (pasi), tas ticis nozagts vai citādi kļuvis lietošanai nederīgs;
  • atgriešanās apliecība ārkārtas situācijā var tikt izsniegta 24 stundu laikā. Šī dokumenta derīguma termiņš ir 30 dienas.

Lai vēstniecībā noformētu atgriešanās apliecību, ir jāiesniedz šādi dokumenti:

  • aizpildīts iesniegums atgriešanās apliecības saņemšanai;
  • nederīgā Latvijas pilsoņa pase vai bij.PSRS iekšzemes un ārzemju pases, vai personas apliecība;
  • ja pase nozagta – policijas izziņa (ja tādu ir iespējams iegūt) un paskaidrojums par pases nozaudēšanu;
  • ja pase nozaudēta – paskaidrojums par pases nozaudēšanu;
  • 2 pases izmēra fotogrāfijas;
  • jāsamaksā valsts nodeva 15 EUR apmērā.

Pēc Latvijas Republikas valsts robežas šķērsošanas personai Atgriešanās apliecība jānodod Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā pēc personas pēdējās reģistrētās dzīvesvietas un jāsaņem jauna Latvijas Republikas pase.