Eiropas Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu ieceļošana Latvijā

15.09.2023. 12:55

ES pilsoņu (turpmāk – Savienības pilsoņi) un viņu ģimenes locekļu ieceļošanu un uzturēšanos Latvijā nosaka Ministru kabineta 2011. gada 30. augusta noteikumi Nr. 675 "Kārtība, kādā Savienības pilsoņi un viņu ģimenes locekļi ieceļo un uzturas Latvijas Republikā."

Informācija par Savienības dalībvalstu pilsoņu un viņu ģimenes locekļu ieceļošanu un uzturēšanos Latvijā ir pieejama Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājas lapā.