Ieceļošana Gruzijā

03.11.2023. 13:59

Gruzijas valdība 2015. gada 8. maijā apstiprināja Gruzijas Imigrācijas likuma grozījumus, kas paredz, ka 94 valstu pilsoņi un bezvalstnieki, kas pastāvīgi dzīvo šajās valstīs, tostarp Latvijas pilsoņi un Latvijas nepilsoņi, var ieceļot un uzturēties Gruzijas teritorijā bez vīzas pilnu kalendāro gadu. Līdz šim Latvijas pilsoņu un nepilsoņu pasu turētāji varēja ieceļot un uzturēties Gruzijā bez vīzas līdz 90 dienām jebkurā 180 dienu periodā. Apstiprinātais valstu saraksts pieejams https://www.geoconsul.gov.ge/en.

Pases derīguma termiņš

Pasei ir jābūt derīgai uz visu ceļojuma laiku. Papildus derīguma termiņš nav nozīmēts.