Pases un personas apliecības noformēšana

30.11.2023. 09:39

Latvijas Republikas pasu (kā arī personu apliecību) noformēšanai nepieciešamie dokumenti personām ir jāiesniedz personīgi, ierodoties Latvijas Republikas vēstniecībā Gruzijā pēc iepriekšējā pieraksta, izmantojot pieraskta reģitrācijas sistēmu

Pirms pieteikt apmeklējumu, lūdzam pārliecināties, ka esat informējuši par savu dzīves vietu Gruzijā.

Kas ir jauna parauga pase?

Jauna parauga pase (tā sauktā ES pase) ir Latvijas institūciju un Eiropas (ES) prasībām, kā arī starptautiskajiem standartiem atbilstošs personu apliecinošs un ceļošanas dokuments, kura datu lapā būs iestrādāta bezkontakta mikroshēma, kurā tiks iekļauti personas biometrijas dati, t.sk., personas digitālā fotogrāfija.

Kādos gadījumos jāmaina pase?

Jaunā parauga pases ieviešana neietekmē izsniegto nepilsoņa un no 2002.gada jūlija izsniegto pilsoņa (ar skenēto parakstu un fotogrāfiju) derīguma termiņu – tās ir lietojamas līdz norādītajam derīguma termiņam.

Taču 1992.gada parauga pilsoņa pases (ar līmēto fotokartiņu, t.sk. „beztermiņa” pases) nav derīgas ceļošanai no 2008.gada 1.jūlijā.

Latvijas pilsoņa pase, kura izdota laka posmā no 2002.gada 1.jūlija līdz 2007.gada 19.novembrim, un kuras derīguma termiņš ir 50 gadu, un nepilsoņa pase, kura izdota laka posmā no 1997.gada 10.aprīļa līdz 2007.gada 19.novembrim, un kuras derīguma termiņš ir 50 gadu, sākot ar 2010.gada 1.novembri nav derīga ceļošanai.

Lai saņemtu pasi pirmo reizi vai atkārtoti, ja iepriekšējai pasei ir beidzies derīguma termiņš vai pase nav derīga ceļošanai, jāiesniedz šādi dokumenti:

  • iepriekšējā pase, ja tāda ir bijusi;
  • dzimšanas apliecība, ja pasi saņem pirmo reizi;

Lai saņemtu pasi sakarā ar to, ka ir mainījies personvārds pēc laulībām, vispirms vēstniecībā ir jāiesniedz aizpildīts iesniegums par laulības noslēgšanu ārvalstīs. Minētajā iesniegumā jānorāda pirmslaulības uzvārds un uzvārds pēc laulības noslēgšanas. Iesniegumam jāpievieno personas un personas laulātā pases datu lapas kopijas, kā arī laulības apliecība, kas apstiprināta ar dokumenta starptautiskās atzīšanas apliecinājumu „APOSTILLE”.

Lai saņemtu pasi sakarā ar tās nozaudēšanu, nozagšanu vai iznīcināšanu, jāiesniedz šādi dokumenti:

  • paskaidrojums par pases nozagšanu, nozaudēšanu vai iznīcināšanas apstākļiem;
  • policijas iestādes atbilde uz personas iesniegto ziņojumu, ja pase nozagta;
  • pamaksa par jaunas pases noformēšanu.

Noformējot pasi ar vēstniecības starpniecību, pases izsniegšanas process var ilgt aptuveni divus mēnešus.

Ja Jūs ciemojaties Latvijā, tad Latvijas pasi var noformēt Latvijā, arī paātrinātā veidā. Lūdzam sazināties ar Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Ārvalstīs dzīvojošo uzskaites nodaļā, kas atrodas Čiekurkalna 1.līnijā 1, k-3, Rīgā, vai jebkurā PMLP teritoriālajā nodaļā. Tālruņa numurs uzziņām +371 67219485.

 

* Fiziskas personas datu (vārda, uzvārda, personas koda un citu iesniegumā norādīto personas datu) apstrādes tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts. Latvijas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību ārvalstīs juridiskais pienākums ir apstrādāt personas datus saskaņā ar Ministru Kabineta 21.02.2012. noteikumiem Nr. 134 “Personu apliecinošu dokumentu noteikumi”.