Parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturēto likumu “Grozījumi Likumā par ostām”

09.03.2022. 17:26

Plakats

No 2022. gada 10. marta līdz 8. aprīlim notiek parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par Valsts prezidenta apturētā likuma “Grozījumi Likumā par ostām” atcelšanu.

Par apturētā likuma nodošanu tautas nobalsošanai parakstīties var tikai klātienē – 264 parakstu vākšanas vietās Latvijā un 31 parakstu vākšanas vietā ārvalstīs.

Tiesības piedalīties parakstu vākšanā ir Latvijas pilsoņiem no 18 gadu vecuma. Lai piedalītos parakstu vākšanā, jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments - Latvijas pilsoņa pase vai Latvijas pilsoņa apliecība (eID karte).

Svarīgi, ņemt vērā, ka parakstu vākšana notiek, lai tautas nobalsošanā varētu lemt par šī likuma atcelšanu. Ja vēlētāji atbalsta likuma pieņemšanu un spēkā stāšanos, tad parakstu vākšanā nav jāpiedalās. Savukārt, ja vēlētājs atbalsta tautas nobalsošanas rīkošanu par šo jautājumu, tad parakstīties jādodas. Vairāk informācijas Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā.

Lai parakstītos par apturēto likumu “Grozījumi Likumā par ostām”, vēlētāji aicināti sazināties ar attiecīgo Latvijas diplomātisko vai konsulāro pārstāvniecību ārvalstīs.