Latvijas vēstniecība piedalās Pasaules ilgtspējīga transporta forumā

01.10.2023. 10:47

No 2023. gada 25. līdz 26. septembrim Latvijas Republikas vēstniecība Ķīnas Tautas Republikā piedalījās Pasaules ilgtspējīga transporta forumā Pekinā (Global Sustainable Transport Forum – GSTF), kuru organizēja Ķīnas Tautas Republikas Transporta ministrija.

 

2023. gada 25. septembrī V.E. Maija Manika, Latvijas Republikas vēstniece Ķīnā un Satiksmes ministrijas nozares padomnieks Helmuts Kols, piedalījās GSTF atklāšanas ceremonijā un tematiskajās sesijās.

GSTF tika pieteikti un demonstrēti jaunākie panākumi ilgtspējīga transporta jomā, kā arī  sniegts ieskats Ķīnas ilgtspējīga transporta attīstībā. Foruma tēmas un sadarbības dialogs ir 2022. gadā Pekinā notikušās Otrās Apvienoto Nāciju Organizācijas globālās ilgtspējīga transporta konferences dienas kārtības turpinājums.

GSTF foruma tēmas: “Savienojamība: savienojamības veicināšana digitālajā laikmetā” un “Kopēja attīstība: neatstājot novārtā nevienu valsti vai nevienu” atspoguļoja globālās transporta nozares starptautiskās sadarbības intereses. Latvija aktīvi cenšas piedalīties, dot ieguldījumu un gūt labumu no divpusējās un daudzpusējās sadarbības ar Ķīnu un citām valstīm, virzot uz priekšu ilgtspējīgas transporta un loģistikas attīstību.

Latvijas transporta un loģistikas sektors ar vien vairāk pievērš uzmanību zaļajām un zema oglekļa satura zaļajām inovācijām kā vienam no jaunajiem ilgtspējīgas infrastruktūras un globālās transporta savienojamības vīrzītspēkiem, kas varētu sekmēt valsts un pasaules ekonomikas atveseļošanos.