Daudzvalodu standarta veidlapas

22.04.2021. 12:35

Vispārējā informācija par daudzvalodu standarta veidlapām atrodama šeit.

 

Lai saņemtu daudzvalodu standarta veidlapu, vēstniecībā jāiesniedz (vai uz vēstniecību pa pastu jānosūta):

  • Iesniegums;
  • Dokumenta, kuram nepieciešams izsniegt daudzvalodu standarta veidlapu, oriģināls;
  • Personu apliecinoša dokumenta (pase vai personas apliecība) datu lapas kopija, ja dokumenti vēstniecībā tiek iesniegti pa pastu;
  • Konsulārā nodeva par daudzvalodu standarta veidlapas izsniegšanu ir 40 EUR (1 darba dienas laikā/viens dokuments);
  • Lai saņemtu dokumentu ar daudzvalodu standarta veidlapu pa pastu konsulārā nodeva ir 20 EUR par ierakstītas vēstules noformēšanu;
  • Apliecinājums par konsulāro nodevu samaksu (izdruka no bankas), ja dokumenti vēstniecībā tiek iesniegti pa pastu;

Rekvizīti konsulārās nodevas samaksai.