Jitlandes latviešu nedēļas nogales skola "Mazputniņš"

16.03.2020. 14:38

Sadarbībā ar Latviešu–dāņu biedrību bērniem visās vecuma grupās tiek rīkota latviešu nedēļas nogales skoliņa “Mazputniņš”.

Skoliņas primārais mērķis ir veicināt un audzināt mūsu bērnos latvisko pašapziņu un stāstīt tiem par to dzimtas saknēm - Latvijā.

Sekundārie mērķi ir stiprināt latviešu kopības garu un dot iespēju vecākiem un bērniem iepazīties savā starpā.

Nodarbības notiek katru trešo sestdienu plkst: 11:00 līdz 14:00 Novaskolen telpās, Moldevej 5, Vejle 7100. (Atkarībā no skolēnu brīvlaikiem, valsts svētkiem vai citiem nozīmīgiem pasākumiem skoliņa savu darbību pielāgo tiem.)

Katra nodarbība tiek rīkota kādas konkrētas un Latvijā aktuālas tēmas ietvaros.

Sīkāk par Jitlandes latviešu nedēļas nogales skolu “Mazputniņš” un mūsu ikdienu rakstos un bildēs var uzzināt skoliņas oficiālajā Facebook lapā.