Biežāk uzdotie jautājumi

15.10.2021. 15:52

 


1. Vēlos doties braucienā uz ārvalstīm. Kādi valstīs X ir ieceļošanas un uzturēšanās ierobežojumi?

Aicinām neceļot bez ārkārtējas nepieciešamības!

Dodoties uz ārzemēm, Ārlietu ministrijas Konsulārais departaments iesaka iegādāties ceļojumu apdrošināšanu, kas sedz repatriācijas (transportēšanas) izdevumus pacienta smagas saslimšanas vai nāves gadījumā, reģistrēties Konsulārajā reģistrā, viedtālrunī lejuplādēt Ārlietu ministrijas lietotni “Ceļo droši”, kā arī sekot Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta Facebook kontam: www.facebook.com/celodrosi.

Aicinām iepazīties ar informāciju, kas ir pieejama Ārlietu ministrijas mājas lapā:

Informācija par došanos uz ārvalstīm.

Valstu (vai atsevišķu to teritoriju) saraksts, kurām ir ceļojumu brīdinājumi.

Ja nepieciešama detalizētāka informācija par valstu noteiktajiem ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumiem, aicinām personas vērsties attiecīgās valsts diplomātiskajā pārstāvniecībā. Ārvalstu pārstāvniecību kontaktinformācija pieejama: šeit.

Tāpat informācija par noteiktajiem ieceļošanas ierobežojumiem ES dalībvalstīs ir atrodama sekojošā mājaslapā: https://reopen.europa.eu/en

Nepieciešams iepazīties arī ar valsts, kuru šķērso tranzītā ieceļošanas nosacījumiem.


2. Kas ir Covidpass? Kur to var aizpildīt?

No 12.10.2020. visām personām, kuras plāno ieceļot Latvijā, tīmekļvietnē Covidpass.lv obligāti jāaizpilda elektroniska apliecinājuma anketa. Apliecinājums ir jāaizpilda ne ātrāk kā 48 stundas pirms Latvijas Republikas robežas šķērsošanas.


 3. Vēlos atgriezties Latvijā, aviokompānija lūdz uzrādīt izziņu, ka Latvijas valstspiederīgajiem ir atļauta ieceļošana Latvijā?

Lūdzam sūtīt pieprasījumu par izziņu un savu kontaktinformāciju, rakstot uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.


4. Vēlos atgriezties Latvijā, bet valsts, kurā uzturos/vai valsts, kuru šķērsošu tranzītā lūdz uzradīt izziņu par manu ceļojumu?

Lūdzam sūtīt pieprasījumu par izziņu un kontaktinformāciju, rakstot uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.


5. Šobrīd uzturos valstī, kur komercreisi ir atjaunoti, bet vīzai beigsies derīguma termiņš.

Nekavējoties jāvēršas attiecīgās valsts imigrācijas dienestā un jālūdz vīzas termiņa pagarinājumu vai arī jākārto formalitātes, kas nepieciešamas pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai.


 6. Valstī, kurā uzturos ir atjaunoti komercreisi, bet man pasei ir beidzies derīguma termiņš/pase ir zudusi?

Latvijas valstspiederīgajiem, kuri īslaicīgi (līdz trīs mēnešiem) uzturas ārvalstī un kuru pase/eID karte ir zudusi vai bojāta, ir jāvēršas Latvijas pārstāvniecībā, lai noformētu pagaidu ceļošanas dokumentu - atgriešanās apliecību. 

Ja valstī nav Latvijas pārstāvniecības, ārkārtas ceļošanas dokumentu (Emergency Travel Document) iespējams saņemt jebkuras citas Eiropas Savienības dalībvalsts vēstniecībā attiecīgajā valstī. Vairāk informācijas Eiropas Komisijas mājaslapā.


7. Kā rīkoties, ja man Covid-19 konstatēts ārvalstī?

Ja personai inficēšanās ar Covid-19 ir konstatēta ārvalstī, tad personai ir jāizolējas. Ja tas nav iespējams imigrācijas prasību dēļ, personai jāsazinās ar Latvijas vēstniecību attiecīgajā valstī, kas noskaidrotu lietas apstākļus un mēģinātu rast risinājumu, sazinoties ar vietējiem dienestiem.


 8. Vai varu atgriezties Latvijā, ja man Covid-19 konstatēts ārvalstī?

No 15.01.2021. Latvijā var ieceļot, uzrādot negatīvu Covid-19 testu. Latvijas valstspiederīgajiem un ES pastāvīgajiem iedzīvotājiem ar uzturēšanās atļauju Latvijā, kam Covid-19 tests ir pozitīvs, ja persona ieceļo ar transportlīdzekli, kas neveic komercpārvadājumu, netiek ierobežota iebraukšana Latvijas teritorijā. Taču obligāta ir pašizolācijas prasība.


9. Kādi dokumenti nepieciešami, lai varu doties braucienā uz ārvalstīm?

Aicinām neceļot bez ārkārtējas nepieciešamības!

Aicinām iepazīties Ārlietu ministrijas mājaslapā ar sadaļu 10 atgādinājumi veiksmīgam ceļojumam.


10. Vai man, ieceļojot kādā no ārvalstīm, ir jāuzrāda negatīvs Covid-19 tests?

Daudzas valstis ir noteikušas, ka personai ieceļojot ir jāuzrāda negatīvs Covid-19 tests. Aicinām noskaidrot, kāda testa veida (antigēna tests, PCR tests) rezultāts tiek atzīts un kādā valodā ir nepieciešams uzrādīt izziņu par  Covid-19 testu. Ja nepieciešama detalizētāka informācija par valstu noteiktajiem ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumiem, aicinām personas vērsties attiecīgās valsts diplomātiskajā pārstāvniecībā. Ārvalstu pārstāvniecību kontaktinformācija pieejama: šeit.

Valstu (vai atsevišķu to teritoriju) saraksts, kurām ir ceļojumu brīdinājumi.


11. Kas ir Konsulārais reģistrs? Kā varu reģistrēties Konsulārajā reģistrā?

Konsulārajā reģistrā persona var reģistrēt datus par savu ceļojumu, lai ārlietu dienests varētu sniegt operatīvu palīdzību ārkārtas situācijās.

Informācija par Konsulāro reģistru ir pieejama šeit.


12. Kādi normatīvie akti regulē vīzu izsniegšanu ieceļošanai Latvijā no 10.06.2020.?

Latvijas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs, kurās ir reģistrēta tāda Covid-19 infekcijas izplatība, kas var radīt nopietnu sabiedrības veselības apdraudējumu, vīzas  tiek izsniegtas tikai noteiktām personu kategorijām, kurām saskaņā ar Ministru kabineta noteikumi Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” ir atļauts šķērsot ES ārējo robežu. Aicinām sazināties ar konkrēto pārstāvniecību, lai precizētu vīzas saņemšanas kārtību.


13. Vai pastāv ierobežojumi ieceļošanai Latvijā?

No 10.06.2020. ir aizliegta personu un transportlīdzekļu kustība caur ES ārējās robežas robežšķērsošanas vietām no/uz Slimību un profilakses kontroles centra tīmekļvietnē publicētajām valstīm, kurās ir reģistrēta tāda Covid-19 infekcijas izplatība, kas var radīt nopietnu sabiedrības veselības apdraudējumu. Ministru kabineta noteikumi Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” nosaka personu kategorijas, kas var šķērsot robežu, lai ieceļotu Latvijā.

No 15.01.2021., ieceļojot Latvijā, būs jāuzrāda ne tikai Covidpass.lv aizpildīta anketa, bet arī  Covid-19 negatīvs tests vai medicīnisks dokuments, kas apliecina, ka persona nav infekcioza (piemēram, ārsta izziņu, izziņu par antivielu esamību vai citu medicīnisku dokumentu).

Ieceļošanai no citām ES, Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm, Apvienotās Karalistes un Šveices citu ierobežojumu nav.

Neskaidrību gadījumos par robežšķērsošanu aicinām sazināties ar Valsts robežsardzi.


14. Kādas personu kategorijas drīkst ieceļot Latvijā no trešajām valstīm, kurās ir augsti saslimstības rādītāji ar Covid-19?

Personu kategorijas, uz kurām neattiecas Ministru kabineta noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 36. punktā minētie ieceļošanas ierobežojumi ir uzskaitīti šo noteikumu 37.punktā.

Neskaidrību gadījumos par robežšķērsošanu aicinām sazināties ar Valsts robežsardzi.


15. Kā var ieceļot no valstīm, kuras minētas ES Padomes 29.06.2020. “Ieteikumos par pagaidu ierobežojumu nebūtiskiem ceļojumiem uz ES un iespējamu šāda ierobežojuma atcelšanu” I pielikumā

Ārzemnieks no sarakstā iekļautajām valstīm var ieceļot ES bez ierobežojumiem, uzrādot derīgu ceļošanas dokumentu un derīgu Šengenas vai ilgtermiņa D kategorijas vīzu, ja tāda nepieciešama.

Neskaidrību gadījumos par robežšķērsošanu aicinām sazināties ar Valsts robežsardzi.


16. Vai Latvijas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības izsniedz vīzas valstīs, kurās ir augsti saslimstības rādītāji ar Covid-19?

Latvijas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs, kurās ir reģistrēta tāda Covid-19 infekcijas izplatība, kas var radīt nopietnu sabiedrības veselības apdraudējumu, vīzas  tiek izsniegtas tikai noteiktām personu kategorijām, kurām saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” ir atļauts šķērsot ES ārējo robežu.  Aicinām sazināties ar konkrēto pārstāvniecību, lai precizētu vīzas saņemšanas kārtību.


17. Kam Latvijas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības izsniedz vīzas valstīs, kurās ir augsti saslimstības rādītāji ar Covid-19?

Latvijas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības izsniedz vīzas to personu kategorijām, kuras minētas Ministru kabineta noteikumu Nr. 360 37. punkta izņēmumos un kurām, lai ieceļotu, nepieciešama vīza. Vīzas tiek izsniegtas arī ārzemniekiem, kuri saņēmuši pozitīvu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes lēmumu par pastāvīgās uzturēšanās atļaujas izsniegšanu un kuriem jau ir piešķirta pastāvīgā uzturēšanās atļauja Latvijā, bet beidzies pastāvīgās uzturēšanās atļaujas apliecības termiņš. Aicinām sazināties ar konkrēto pārstāvniecību, lai precizētu vīzas saņemšanas kārtību.

Ārzemniekiem, kuri uzturas valstī, kurā ir reģistrēta tāda Covid-19 infekcijas izplatība, kas var radīt nopietnu sabiedrības veselības apdraudējumu un kuri saņēmuši pozitīvu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes lēmumu par termiņuzturēšanās atļaujas saņemšanu vai kuriem beidzies termiņuzturēšanās atļaujas apliecības derīguma termiņš un viņi nav minēti Ministru kabineta noteikumiem Nr. 360 37. punkta izņēmumos, ilgtermiņa D kategorijas vīzas neizsniedz.

Neskaidrību gadījumos aicinām sazināties ar konkrēto pārstāvniecību.


18. Vai Latvijā no trešās valsts var ieceļot ar derīgu Šengenas vīzu?

Latvijā drīkst ieceļot no tām trešajām valstīm (valstis ārpus ES), kas norādītas Slimību un profilakses kontroles centra tīmekļvietnē (tabulā nav atzīmētas sarkanas). No citām trešajām valstīm, kas norādītas Slimību un profilakses kontroles centra tīmekļvietnē (tabulā atzīmētas ar sarkanu) drīkst ieceļot Ministru kabineta noteikumu Nr. 360 37. punktā noteiktās personu kategorijas.

Ar derīgu Šengenas vīzu ārzemnieks var ieceļojot Latvijā, ja viņš ir to personu kategorijā, kuras var ieceļot Latvijā un ja Latvijas normatīvie akti nenosaka nacionālās vīzas vai uzturēšanās atļaujas nepieciešamību.

Neskaidrību gadījumos par robežšķērsošanu aicinām sazināties ar Valsts robežsardzi.


19. Vai Latvijas valstspiederīgā ģimenes loceklis, kas nav ES pilsonis, var saņemt vīzu un ieceļot Latvijā?

Saņemt vīzu un ieceļot Latvijā var ārzemnieki, kuri ir Latvijas valstspiederīgo:

- laulātie;

- bērni līdz 21 gada vecumam;

- personas, kas atrodas aizbildniecībā vai apgādībā vai kam ir kopīga saimniecība ar Latvijas valstspiederīgo viņa iepriekšējā mītnes valstī vai kam nopietnu veselības traucējumu dēļ ir nepieciešama personiska kopšana, un Latvijas valstspiederīgais apliecina, ka nodrošinās šīs personas kopšanu;

- partneri, ar kuru ir vismaz divus gadus ilgušas nereģistrētas partnerattiecības;

- otrs bērna, kas ir jaunāks par 21 gadu, vecāks, neatkarīgi no vecāku attiecību ilguma.

Šīs personas, šķērsojot robežu, uzrāda derīgu ceļošanas dokumentu, Šengenas vīzu vai nacionālo ilgtermiņa vīzu un ģimenes saites apliecinošus dokumentus (laulības apliecība, dzimšanas apliecība, dokumenti, kas apliecina, ka persona atrodas aizbildniecībā vai apgādībā, faktisko kopdzīvi pierādoši dokumenti).

Vīzas nepieciešamība attiecas tikai uz vīzu režīma valstīm.

Aicinām sazināties ar konkrēto pārstāvniecību, lai precizētu vīzas saņemšanas kārtību.

Neskaidrību gadījumos par robežšķērsošanu aicinām sazināties ar Valsts robežsardzi.


20. Kā no trešās valsts var ieceļot Latvijas valstspiederīgo ģimenes locekļi, kuriem nav nepieciešama vīza?

Latvijā var ieceļot ārzemnieki, kuri ir Latvijas valstspiederīgo:

- laulātie;

- bērni līdz 21 gada vecumam;

- personas, kas atrodas aizbildniecībā vai apgādībā vai kam ir kopīga saimniecība ar Latvijas valstspiederīgo viņa iepriekšējā mītnes valstī vai kam nopietnu veselības traucējumu dēļ ir nepieciešama personiska kopšana, un Latvijas valstspiederīgais apliecina, ka nodrošinās šīs personas kopšanu;

- partneri, ar kuru ir vismaz divus gadus ilgušas nereģistrētas partnerattiecības;

- otrs bērna, kas ir jaunāks par 21 gadu, vecāks, neatkarīgi no vecāku attiecību ilguma.

Šķērsojot robežu, persona uzrāda derīgu ceļošanas dokumentu, ģimenes saites apliecinošus dokumentus (laulības apliecība, dzimšanas apliecība, dokumenti, kas apliecina, ka persona atrodas aizbildniecībā vai apgādībā, faktisko kopdzīvi pierādoši dokumenti).

Ja persona ieceļo Latvijā caur citu ES valsti, Latvijas diplomātiskajā vai konsulārā pārstāvniecībā uzrādīšanai pirmajā ES ieceļošanas valstī var saņemt izziņu, kas apliecina, ka saskaņā ar Latvijas likumdošanu attiecīgajām personu kategorijām ir atļauts ieceļot Latvijā. Par izziņas saņemšanu aicinām sazināties ar konkrēto pārstāvniecību.

Neskaidrību gadījumos par robežšķērsošanu aicinām sazināties ar Valsts robežsardzi.


21. Vai Latvijas valstspiederīgā ģimenes loceklis, kas ir ES pilsonis, no trešās valsts var ieceļot Latvijā?

Latvijā bez ierobežojumiem var ieceļot ES, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu un Šveices pilsoņi. Ja trešās valsts pilsonis, kas ir Latvijas valstspiederīgā ģimenes loceklis, vēlas doties uz Latviju, ieceļojot no valsts ārpus ES, tai, šķērsojot robežu, jāuzrāda ģimenes saites apliecinoši dokumenti (laulības apliecība, dzimšanas apliecība, dokumenti, kas apliecina, ka persona atrodas aizbildniecībā vai apgādībā, faktisko kopdzīvi pierādoši dokumenti).

Neskaidrību gadījumos par robežšķērsošanu aicinām sazināties ar Valsts robežsardzi.


22. Kā var pierādīt nereģistrētas partnerattiecības ar Latvijas valstspiederīgo?

Personai, kura vēlas ieceļot Latvijā, pamatojoties uz ilgstošām nereģistrētām partnerattiecībām ar Latvijas valstspiederīgo, ir dokumentāri jāpierāda, ka šīs attiecības ilgušas vismaz 2 gadus. To var apliecināt, piemēram, ar dokumentiem, kas apliecina kopīgu saimniecību (īres līgums, kredītsaistības vai materiāls ieguldījums nekustamā īpašuma iegādē utml.), vai ar dokumentiem, kas apliecina kopā pavadīto laiku (transporta biļetes, viesnīcas rezervācijas, pirkuma čeki utml.). Attiecību ilgumu vai faktu nevar apliecināt tikai mutvārdos vai ar fotogrāfijām.

Ja personai ieceļošanai Latvijā nepieciešama vīza, aicinām sazināties ar konkrēto pārstāvniecību, lai vienotos par vīzas saņemšanas kārtību.

Neskaidrību gadījumos par robežšķērsošanu aicinām sazināties ar Valsts robežsardzi.


23. Vai trešās valsts pilsonis var ieceļot Latvijā, lai noslēgtu laulību ar Latvijas valstspiederīgo?

Latvijā var ieceļot persona, kura vēlas noslēgt laulību ar Latvijas valstspiederīgo, tikai tai gadījumā, ja ir bijis iesniegts laulības reģistrācijas iesniegums Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu nodaļā. Laulības reģistrācijas iesnieguma iesniegšanu Dzimtsarakstu nodaļā apliecina Dzimtsarakstu nodaļas izsniegts apliecinājums.

Aicinām sazināties ar konkrēto Dzimtsarakstu nodaļu par iesnieguma par laulības reģistrāciju iesniegšanas kārtību.

Aicinām sazināties ar konkrēto pārstāvniecību, lai precizētu vīzas saņemšanas kārtību, ja tāda ir nepieciešama.

Neskaidrību gadījumos par robežšķērsošanu aicinām sazināties ar Valsts robežsardzi.


24. Vai ārvalstīs izdotajam dokumentam, kas pierāda ģimenes saites ar Latvijas valstspiederīgo, ir jābūt legalizētam?

Ja Latvijas valstspiederīgais ir sniedzis informāciju par laulību un/vai bērniem Iedzīvotāju reģistrā, Latvijas valstspiederīgo ģimenes locekļiem šķērsojot robežu, Latvijas Valsts robežsardzes amatpersonas neprasīs ārvalstīs izdoto dokumentu tulkojumu un to legalizāciju vai apliecinājumu ar Apostille.

Ja Valsts robežsardzes amatpersonas par Latvijas valstspiederīgā ģimenes stāvokli nevar pārliecināties Iedzīvotāju reģistrā, ir jāuzrāda legalizēti radniecību apliecinoši dokumenti un notariāli apliecināts to tulkojums.

Ja persona ieceļo Latvijā caur citu ES valsti, Latvijas diplomātiskajā vai konsulārā pārstāvniecībā uzrādīšanai pirmajā ES ieceļošanas valstī var saņemt izziņu, kas apliecina, ka saskaņā ar Latvijas likumdošanu attiecīgajām personu kategorijām ir atļauts ieceļot Latvijā. Aicinām sazināties ar konkrēto pārstāvniecību.

Neskaidrību gadījumos par robežšķērsošanu aicinām sazināties ar Valsts robežsardzi.


25. Kā no trešās valsts var ieceļot ārzemnieks, kuram ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijā?

Ārzemniekam, kurš pastāvīgi uzturas Latvijā, šķērsojot robežu, jāuzrāda derīga uzturēšanās atļaujas kartiņa vai derīga D kategorijas ilgtermiņa vīza.

Neskaidrību gadījumos par robežšķērsošanu aicinām sazināties ar Valsts robežsardzi.


26. Kā var ieceļot ārzemnieks, ja beidzies Latvijas uzturēšanās atļaujas kartiņas termiņš?

Ārzemniekam, kuram beidzies pastāvīgās uzturēšanās atļaujas kartiņas termiņš un ir pamats tā pagarināšanai, Latvijas pārstāvniecībā ārvalstīs jāsaņem D kategorijas vīza. Par vīzas noformēšanu aicinām sazināties ar konkrēto pārstāvniecību.

Ja ārzemniekam beidzies termiņuzturēšanās atļaujas kartiņas termiņš un ir pamats tās pagarināšanai un ja šis ārzemnieks ir to personu kategorijā, kuras ir noteiktas Ministru kabineta noteikumu Nr. 360 37. punktā, Latvijas pārstāvniecībā iespējams saņemt D kategorijas vīzu. Aicinām sazināties ar konkrēto pārstāvniecību.

Ja ārzemniekam beidzies termiņuzturēšanās atļaujas kartiņas termiņš un viņš uzturas valstī, kurā ir reģistrēta tāda Covid-19 infekcijas izplatība, kas var radīt nopietnu sabiedrības veselības apdraudējumu, viņš D kategorijas vīzu ieceļošanai Latvijā saņemt nevar.


27. Kā no augsta riska valstīm Latvijā var ieceļot ārzemnieks, kurš saņēmis pozitīvu lēmumu par uzturēšanās atļaujas izsniegšanu?

Ja ārzemnieks saņēmis pozitīvu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes lēmumu par pastāvīgās uzturēšanās atļaujas izsniegšanu, ieceļošanai Latvijā jāsaņem D kategorijas vīza. Aicinām sazināties ar konkrēto pārstāvniecību D kategorijas vīzas saņemšanai.

Ja ārzemnieks saņēmis pozitīvu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes lēmumu par termiņuzturēšanās atļaujas izsniegšanu un viņš ir to personu kategorijā, kuras ir noteiktas Ministru kabineta noteikumu Nr. 360 37. punktā, viņš var ieceļot Latvijā, uzrādot derīgu D kategorijas vīzu. Aicinām sazināties ar konkrēto pārstāvniecību D kategorijas vīzas saņemšanai.

Ja ārzemnieks ir saņēmis pozitīvu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes lēmumu par termiņuzturēšanās atļaujas izsniegšanu, bet neatbilst Ministru kabineta noteikumu Nr. 360 37. punktā noteiktajām personu kategorijām, viņš nevar saņemt D kategorijas vīzu ieceļošanai Latvijā. Par Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes lēmuma derīguma termiņu aicinām sazināties ar PMLP.


28. Kā ES, Eiropas Ekonomiskās zonas un Šveices valstspiederīgo ģimenes locekļi, kuri ir trešo valstu pilsoņi, var Latvijas teritoriju šķērso tranzītā, lai atgrieztos savā mītnes zemē?

ES, EEZ un Šveices valstspiederīgo ģimenes locekļiem, kuri ir trešo valstu pilsoņi, šķērsojot Latviju tranzītā, jāuzrāda citas dalībvalsts izsniegta derīga uzturēšanās atļauja vai D kategorijas ilgtermiņa vīza.

Neskaidrību gadījumos par robežšķērsošanu aicinām sazināties ar Valsts robežsardzi.


29. Vai ārzemnieki, kuri pastāvīgi dzīvo ES, Eiropas Ekonomiskās zonas valstī vai Šveicē, var šķērsot Latvijas teritoriju tranzītā, lai atgrieztos savā mītnes zemē?

Personām, kuras pastāvīgi dzīvo ES, EEZ valstī vai Šveicē, šķērsojot Latviju tranzītā, jāuzrāda citas dalībvalsts izsniegta derīga uzturēšanās atļauja vai D kategorijas ilgtermiņa vīza.

Neskaidrību gadījumos par robežšķērsošanu aicinām sazināties ar Valsts robežsardzi.


30. Vai trešās valsts pilsonis, kurš pastāvīgi dzīvo Eiropas Savienībā, var ieceļot Latvijā?

Trešo valstu pilsoņi, kuri pastāvīgi uzturas Eiropas Savienībā, Latvijā var ieceļot no citām Eiropas Savienības valstīm ar dalībvalsts izsniegtu uzturēšanās atļauju vai D kategorijas ilgtermiņa vīzu.

Neskaidrību gadījumos par robežšķērsošanu aicinām sazināties ar Valsts robežsardzi.


31. Kur kravu un pasažieru pārvadātāji var saņemt vīzu, ja tāda nepieciešama?

Kravu un pasažieru pārvadītāji, kuri šķērso Latvijas robežu, pildot darba pienākumus, vīzas pieteikumu var iesniegt Latvijas pārstāvniecībās ārvalstīs. Aicinām sazināties ar konkrēto pārstāvniecību informācijas precizēšanai par nepieciešamajiem dokumentiem un vīzas pieteikuma iesniegšanas kārtību.


32. Kur jūrnieki var saņemt vīzu, lai nokļūtu savā darbavietā uz kuģa?

Jūrnieki, kuriem nepieciešama vīza, lai nokļūtu savā darbavietā ostā Latvijā, vīzas pieteikumu var iesniegt Latvijas pārstāvniecībās ārvalstīs. Aicinām sazināties ar konkrēto pārstāvniecību par nepieciešamajiem dokumentiem un vīzas pieteikuma iesniegšanas kārtību.

Ja kuģis atrodas citas dalībvalsts ostā, jāvēršas attiecīgās dalībvalsts pārstāvniecībā.


33. Vai var ieceļot Latvijā darba jautājumos, pamatojoties uz darba līgumu, lai satiktos ar sadarbības partneriem?

Ārzemnieku ieceļošana ir atļauta, ja tas nepieciešams komersantu saistību izpildei un to apstiprinājusi Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 360 37.6 punktu.

Par apliecinājuma saņemšanas kārtību aicinām sazināties ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru.


34. Vai Latvijas pārstāvniecības ārvalstīs izsniedz vīzas, ja ārzemnieka ieceļošanas mērķis ir darbs Latvijā?

Latvijas pārstāvniecības ārvalstīs pieņem vīzu pieteikumus no tiem darbiniekiem, kuru ierašanās Latvijā nepieciešama komersantu saistību izpildei un to apliecinājusi Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 360 37.6 punktu.

Aicinām sazināties ar konkrēto pārstāvniecību par vīzas pieteikuma iesniegšanas kārtību.


35. Vai no augsta Covid-19 riska valstīm Latvijā var ieceļot uz bērēm? Kā apmeklēt smagi slimu radinieku? Kas nepieciešams, lai ārzemnieks ieceļotu Latvijā humānu apsvērumu dēļ?

Ārzemniekam, kurš Latvijā ierodas humānu apsvērumu dēļ, piemēram, apmeklē bēru ceremoniju, smagi slimu radinieku utml., šķērsojot robežu, nepieciešams uzrādīt derīgu vīzu un Valsts robežsardzes priekšnieka atļauju ieceļošanai Latvijā.

Valsts robežsardzes priekšnieka atļaujas ieceļošanai Latvijā saņemšanai aicinām nosūtīt iesniegumu uz e-pasta adresi: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Aicinām sazināties ar konkrēto pārstāvniecību par vīzas pieteikuma iesniegšanas kārtību.


36. Vai Latvijā var ieceļot ārzemju studenti? Kas nepieciešams, lai Latvijā ieceļotu ārzemju studenti?

Latvijā var ieceļot pilna laika un apmaiņas programmas augstskolu vai koledžu imatrikulētie studenti tikai gadījumos, ja studijas tiek organizētas klātienē, ievērojot Covid-19 izplatības ierobežojumus. Par studiju norisi klātienē aicinām sazināties ar konkrēto augstskolu vai koledžu.

Ārzemju studentam (vīzu režīma subjektam), ieceļojot Latvijā, jābūt derīgai ilgtermiņa vīzai vai derīgai uzturēšanās atļaujai.

Par vīzu pieteikumu un uzturēšanās atļauju dokumentu pieņemšanas kārtību aicinām sazināties ar konkrēto pārstāvniecību.


37. Vai var ieceļot ārzemnieks ar derīgu Šengenas vīzu, kuram pieder nekustamais īpašums Latvijā?

Ar derīgu Šengenas vīzu ārzemnieks var ieceļojot Latvijā, ja viņš ir to personu kategorijā, kas minētas MK noteikumu Nr. 360 37.punktā. Nekustamā īpašuma atrašanās Latvijā nav pamats ieceļot Latvijā.


38. Vai ārzemnieks no trešās valsts var ieceļot Latvijā, lai apciemotu radiniekus?

Ministru kabineta noteikumi Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” nosaka personu kategorijas, kas var šķērsot robežu, lai ieceļotu Latvijā. Privātas vizītes radu apciemošanai no/uz Slimību un profilakses kontroles centra tīmekļvietnē publicētajām valstīm, kurās ir reģistrēta tāda Covid-19 infekcijas izplatība, kas var radīt nopietnu sabiedrības veselības apdraudējumu, nav atļautas.

Ja ārzemniekam jāierodas Latvijā humānu apsvērumu dēļ, piemēram, jāapmeklē bēru ceremonija, smagi slims radinieks utml., šķērsojot robežu, nepieciešams uzrādīt derīgu vīzu un Valsts robežsardzes priekšnieka atļauju ieceļošanai Latvijā.

Valsts robežsardzes priekšnieka atļaujas ieceļošanai Latvijā saņemšanai aicinām nosūtīt iesniegumu uz e-pasta adresi: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Aicinām sazināties ar konkrēto pārstāvniecību par vīzas pieteikuma iesniegšanas kārtību.


39. Kur var uzzināt par pašizolācijas ievērošanas nepieciešamību, ieceļojot no ārzemēm?

Informāciju par pašizolācijas ievērošanas nepieciešamību var uzzināt Slimību un profilakses kontroles centrā vai Covid-19 tiešsaistes lapā.