Pases/ personas apliecības (eID) noformēšana

22.02.2023. 09:24

Pieteikties un saņemt pasi vai/un personas apliecību (turpmāk - eID karte) Latvijas vēstniecībā var personas, kuras pastāvīgi dzīvo ārvalstīs un Latvijas Fizisko personu reģistrā ir norādījušas savu dzīvesvietu ārvalstīs.

No 2023. gada 1. maija Latvijā eID karte būs obligāts personu apliecinošs dokuments Latvijas pilsonim vai nepilsonim, kurš sasniedzis 15 gadu vecumu.

Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem, kuru deklarētā dzīvesvietas adrese ir ārvalstīs,  eID karte būs obligāts personu apliecinošs dokuments no 2025.gada 1.janvāra.

Līdz ar to jau no 2021. gada 1. janvāra Latvijas pilsonim vai nepilsonim, kurš sasniedzis 15 gadu vecumu, pasi izsniedz, ja viņam jau ir derīga eID karte. Ja personai nav derīga eID karte, jaunu pasi izsniedz vienlaikus ar eID karti.

Vienlaikus ar šiem grozījumiem Personu apliecinošu dokumentu likumā ir noteiktas dažas personu grupas, uz kurām nosacījums par eID karti kā obligātu personu apliecinošu dokumentu attiecināms ilgākā pārejas periodā, proti, no 2021. gada 1. janvāra līdz 2030. gada 31. decembrim. Šo personu grupu uzskaitījums atrodams ŠEIT.

Apmeklētāji vēstniecībā pases/eID kartes noformēšanai tiek pieņemti tikai iepriekšēja pieraksta kārtībā, jāpierakstās šeit:  Pārstāvniecību pierakstu pārvaldības sistēma (mfa.gov.lv)

Lai saņemtu pakalpojumu, vēstniecībā jāierodas personīgi, līdzi ņemot Latvijas pasi/eID karti, ja tāda bijusi izsniegta. 

Tā kā personu apliecinoši dokumenti tiek izgatavoti PMLP Latvijā, pases/eID kartes noformēšana un saņemšana ar vēstniecības starpniecību aizņem ~ 3-4 nedēļas.

Gatavos dokumentus var saņemt pa pastu.

Lai pasi saņemtu pa pastu, varat vēstniecībā ierasties ar aploksni, kurai uzlīmētas markas ierakstītam sūtījumam (96 DKK apmērā) vai vēstniecībā samaksāt konsulāro nodevu (20 EUR) par ierakstīta sūtījuma noformēšanu.

Lai eID karti (personām, kuras ir vecākas par 14 gadiem) saņemtu pa pastu, varat vēstniecībā ierasties ar 2 aploksnēm (viena eID kartei, viena PIN kodu aploksnei), kurām katrai uzlīmētas markas ierakstītam sūtījumam (96 DKK apmērā) vai vēstniecībā samaksāt konsulāro nodevu (20 EUR) par katra ierakstīta sūtījuma noformēšanu.

Ja formējat pasi un eID karti vienlaikus (personām, kuras ir vecākas par 14 gadiem), vēstniecībā variet ieraksties ar 2 aploksnēm (viena pasei un eID kartei, viena PIN kodu aploksnei), kurām katrai uzlīmētas markas ierakstītam sūtījumam (96 DKK apmērā) vai vēstniecībā samaksāt konsulāro nodevu (20 EUR) par katra ierakstīta sūtījuma noformēšanu.

Atgādinām! Ja personai ir mainījies uzvārds, vispirms jāaktualizē ziņas Latvijas Fizisko personu reģistrā par uzvārda maiņu un tikai tad iespējams noformēt jaunu personu apliecinošo dokumentu!

Persona pati dokumentus pases vai eID kartes izsniegšanai iesniedz no 15 gadu vecuma. Līdz personas 15 gadu vecumam dokumentus pases/eID kartes izsniegšanai, bērnam klātesot, iesniedz viens no bērna vecākiem vai bērna likumiskais pārstāvis, uzrādot savu personu apliecinošu dokumentu. Ja dokumentus iesniedz cita persona – nepieciešams uzrādīt vecāka notariāla apliecinātu pilnvaru. Gadījumā, ja par personām, kuras jaunākas par 15 gadiem, dokumentus pases vai eID kartes izsniegšanai iesniedz vecāks, kurš ir ārvalstnieks (kurš nav ES/ EKZ pilsonis), viņš uzrāda otra vecāka, kurš ir Latvijas pilsonis vai nepilsonis, notariāli apliecinātu piekrišanu dokumentu iesniegšanai un / vai pases vai/un eID kartes saņemšanai.

Lai noformētu jaunu pasi/eID karti personai līdz 15 gadu vecumam, vienam no vecākiem (Latvijas pilsonim/nepilsonim, ES un EEZ pilsonim vai bērna likumiskajam pārstāvim), bērnam klātesot, jāiesniedz:

  • Bērna iepriekšējā pase vai eID karte, ja tā bijusi izsniegta.
  • Bērna dzimšanas apliecība, ja pase vai eID karte nav bijusi izsniegta.
  • bērniem līdz 5 gadu vecumam 1 fotogrāfija (3,5 x 4,5 cm, krāsaina, uz balta fona, papīra formātā). Iekļaušanai pasē ir iespējams izmantot tikai tādu fotogrāfiju, kas izgatavota profesionālā fotosalonā. Fotogrāfija nedrīkst būt vecāka par 3 mēnešiem, tai jāatbilst arī citiem nosacījumiem, kas minēti Personu apliecinošo dokumentu noteikumos. Nav derīgas momentfoto kabīnēs izgatavotas fotogrāfijas!

Tā kā personu apliecinoši dokumenti tiek izgatavoti PMLP Latvijā, pases/eID kartes noformēšana un saņemšana ar vēstniecības starpniecību aizņem ~ 3-4 nedēļas.

Atgādinām! Gadījumos, kad bērna pasi/eID karti noformē pirmo reizi, pirms dokumentu iesniegšanas bērns ir jāreģistrē Latvijas pilsonībā un jāsaņem personas kods!

Pakalpojums

Valsts nodeva (EUR)

Konsulārā nodeva (EUR)

Pase

30

40

Personas apliecība

15

40

Pase un personas apliecība

20 + 15

40

Pase (bērniem līdz 20 gadu vecumam, pensionāriem, I un II grupas invalīdiem, uzrādot invaliditāti apliecinošu dokumentu)

15

40

Personas apliecība (bērniem līdz 20 gadu vecumam, pensionāriem, I un II grupas invalīdiem, uzrādot invaliditāti apliecinošu dokumentu)

5

40

Pase un personas apliecība (bērniem līdz 20 gadu vecumam, pensionāriem, I un II grupas invalīdiem, uzrādot invaliditāti apliecinošu dokumentu)

15 + 5

40

Valsts nodevu un konsulāro nodevu apmaksa vēstniecībā tiek veikta vienīgi ar bezskadras naudas norēķiniem. Vēstniecībā netiek pieņemti skaidras naudas maksājumi!

Fiziskas personas datu (vārda, uzvārda, personas koda un citu iesniegumā norādīto personas datu) apstrādes tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts. Latvijas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību ārvalstīs juridiskais pienākums ir apstrādāt personas datus saskaņā ar Ministru Kabineta 21.02.2012. noteikumiem Nr. 134 “Personu apliecinošu dokumentu noteikumi”.