Vēstniecības darbinieki

24.08.2022. 13:45

Vēstniecības vadītāja vietnieks, konsulārie jautājumi

Māris Rumpe, otrais sekretārs

Politiskie jautājumi, kultūras jautājumi

Oskars Kuršs, trešais sekretārs

Ekonomiskie jautājumi, tirdzniecība

Ieva Juste, vecākā referente