Vēstniecības darbinieki

15.08.2022. 15:41

Dace Treija-Masī, ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece

Kristīne Cukure, pārstāvniecības vadītāja vietniece (politiskie, ekonomikas, konsulārie jautājumi)

Dāvis Baumanis, trešais sekretārs

Maira Dobele, kultūras un diasporas projektu koordinatore

Artūrs Cukurs, mājas pārvaldnieks