Vēstniecības darbinieki

13.07.2022. 16:45

Kristīne Našeniece, ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece

Kristīne Cukure, pārstāvniecības vadītāja vietniece (politiskie, ekonomikas, konsulārie jautājumi)

Agnese Caune, trešā sekretāre 

Maira Dobele, kultūras un diasporas projektu koordinatore

Artūrs Cukurs, mājas pārvaldnieks