Vēstniecības darbinieki

12.09.2023. 14:35

Dace Treija-Masī, ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece

Reinis Kalniņš, pārstāvniecības vadītājas vietnieks, otrais sekretārs (politiskie, ekonomikas, konsulārie jautājumi)

Dāvis Baumanis, trešais sekretārs

Maira Dobele, kultūras un diasporas projektu koordinatore

Roberts Briežkalns, mājas pārvaldnieks