Latvijas Republikas un Somijas Republikas divpusējās attiecības

24.05.2024. 16:32

Latvijas un Somijas tradicionāli veiksmīgās attiecības ir balstītas uz kopīgām interesēm nodrošināt stabilitāti, drošību un labklājību Baltijas jūras reģionā un Eiropā. Būdamas ģeogrāfiski tuvas valstis, Latvija un Somija īsteno ciešu un praktisku sadarbību visdažādākajās jomās un līmeņos - ekonomikā, kultūrā, izglītībā, aizsardzībā, pilsonisko kontaktu jomā, pašvaldību starpā.

Saeimā darbojas Deputātu grupa sadarbības veicināšanai ar Somijas parlamentu.


DIPLOMĀTISKO ATTIECĪBU VĒSTURE

1921. gada 26. janvārī Somija atzina Latviju de iure. Somija atzina Latvijas inkorporāciju Padomju Savienība de facto, bet ne de iure. Diplomātiskās attiecības tika atjaunotas 1991. gada 29. augustā.

Latvijas Republikas ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Somijas Republikā no 2022. gada 25. augusta ir Dace Treija-Masī. Somijas Republikas ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Latvijas Republikā no 2022. gada 7. septembra ir Anne Saloranta (Anne Saloranta).

Somijā darbojas četri Latvijas goda konsuli: Tapio Aho (Tapio Aho) Satakunta reģionā, Kajs Holmbergs (Kai Holmberg) Kimenlākso un Dienvidkarēlijas reģionā, Timo Levo (Timo Levo) Ziemeļostrobotnijas un Kainū reģionā un Mervi Vidgrēna (Mervi Vidgrén) Ziemeļsavo, Dienvidsavo un Ziemeļkarēlijas reģionā.


SADARBĪBA EKONOMIKĀ

Somija ir viens no nozīmīgākajiem Latvijas ārējās tirdzniecības partneriem un abu valstu starpā pastāv stabilas ekonomiskās attiecības.

Somijā darbojas Latvijas ārējā ekonomiskā pārstāvniecība, kas sniedz atbalstu Latvijas uzņēmējiem eksporta veicināšanā, informāciju par uzņēmējdarbības uzsākšanu, un iespējām realizēt investīciju projektus, kā arī sniedz palīdzību ārējās tirdzniecības veicināšanai.  

Plašāku informāciju par starptautisko tirdzniecību (preču un pakalpojumu apmaiņu) nodrošina Centrālā statistikas pārvalde un Latvijas Banka:


SADARBĪBA KULTŪRAS SFĒRĀ

Sadarbība ar Somiju kultūrā ir plaša un daudzveidīga daudzās kultūras jomās un pamatojas uz ciešu sadarbību starp ieinteresētajām institūcijām. Abu valstu mākslinieki regulāri viesojas otrā valstī rīkotajos starptautiskajos pasākumos – izstādēs, mūzikas, kino un citos festivālos. Somu mākslinieki Latvijā bieži ir pārstāvēti Ziemeļvalstu kopīgi rīkotajos pasākumos.

Pieaug somu interese par latviešu literatūru, kā arī latviešu interese par somu. 2021. gadā latviešu valodā ir iznākusi somu dzejnieces Heli Lāksonenas (Heli Laaksonen) un Aleksandra Čaka grāmata "Paņēmi manu sirdi no plaukta". Dzejoļu krājumā ir publicēti 15 Aleksandra Čaka un 15 Heli Lāksonenas dzejoļi, kas veido savdabīgu dialogu. Tāpat 2020. gadā somu valodā ir tulkota Vizmas Belševicas bērnības trioloģija “Bille”, 2019. gadā Māras Zālītes romāns “Pieci pirksti”.

No 2021. gada 11. līdz 26. augustam Latvijā – Stāmerienā un Rīgā – tika īstenots Latvijas Kultūras akadēmijas un Tamperes Universitātes Teātra mākslas programmas sadarbības projekts “Aktierspēle svešā valodā”. Tā ir īpaša aktiermākslas studiju metodika, kas paredz iestudēt izrādi aktieriem nezināmā valodā, tādējādi aktivizējot citus – ārpus teksta – izteiksmes līdzekļus.

Stimulu sadarbības turpināšanai deva abu valstu dibināšanas 100. gadadienu svinības (2017./2018.). Tika īstenota virkne kultūras un mākslas kopprojektu: Valsts Akadēmiskā kora "„Latvija” koncerti Somijā; Latvijas bruņoto spēku orķestra koncerti Valmierā un Jelgavā, Somijas Aizsardzības spēku orķestra koncerti; Somijas dabai veltīto filmu “Ezera stāsts” un “Meža stāsts” demonstrēšana. Tika arī izveidota dokumentāro liecību izstāde “Somu jēgeri Latvijā”, kas tika eksponēta Latvijā, Somijā un citās valstīs.


SADARBĪBA IZGLĪTĪBĀ UN ZINĀTNĒ

Latvijas augstskolām izveidojusies cieša sadarbība ar Somijas augstskolām Eiropas Savienības izglītības programmas Socrates/Erasmus+ ietvaros, ES Mūžizglītības programmu un projektu ietvaros, ZMP izglītības programmas NORDPLUS projektos. Daudzi studenti no Somijas augstāko izglītību iegūst Rīgas Stradiņa universitātē un Latvijas Universitātē. Somu valodu Latvijā var apgūt Rīgas Ziemeļvalstu ģimnāzijā un Latvijas  Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Somugru valodu bakalaura studiju programmas ietvaros.

Vairākas kultūrizglītības iestādes, piemēram, Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola, Valmieras Mākslas vidusskola, Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola sadarbojas ar Somijas kultūrizglītības iestādēm.

Latvijas Lauksaimniecības universitāte īsteno sadarbību ar Somijas partneriem lauksaimniecības pētniecības jomā. Latvijai ir aktīva sadarbība ar Somiju Starptautiskās jūras pētniecības padomes (ICES) un HELCOM (Baltijas jūras vides aizsardzības komisijas – Helsinku Komisija) darba un izpētes grupu ietvaros.


SADARBĪBA AIZSARDZĪBAS JOMĀ

Kopš 2023.gada 4.aprīļa Somija ir Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) dalībvalsts. 

Somijas pieredzi Latvija izmanto visaptverošās valsts aizsardzības sistēmas ieviešanā. Abas valstis ir ieinteresētas attīstīt sadarbību iepirkumu jomā un apmācībās. Somija ir aktīva Baltijas valstu aizsardzības koledžas (BALTDEFCOL) atbalstītāja, nodrošinot Somijas instruktoru (pasniedzēju) iesaisti koledžas darbā.

Divpusējo līgumu par sadarbību aizsardzības jomā Latvija un Somija noslēdza 2009. gada 9. jūnijā. Savukārt 2017. gada 3. novembrī abas valstis parakstīja Saprašanās memorandu par sadarbību aizsardzības jomai nepieciešamā aprīkojuma iepirkumos, pētījumos un industrijā. 2018. gadā tika uzsākta divpusējā sadarbība apmācības jomā, Somijas bruņotajiem spēkiem nododot pieredzi Latvijas karavīriem pretgaisa aizsardzības raķešu sistēmu izmantošanā. 2021. gada 30. augustā Latvijas un Somijas aizsardzības ministri parakstīja vispārīgo vienošanos par 6x6 bruņu transportlīdzekļu iegādi no uzņēmuma “Patria”, kurā iekļauts Latvijas pasūtījums vairāk nekā 200 jauno bruņumašīnu piegādei. 2021. gada oktobrī Latvija saņēma pirmās bruņumašīnas.

Kopš 2020. gada jūnija Somijas aizsardzības atašejs Latvijā ar rezidenci Tallinā ir komandkapteine Ulla Tūlike Mortomeki (Ulla Tuulikki Murtomäki). 


SADARBĪBA IEKŠLIETU un TIESLIETU JOMĀ

Regulāra un cieša ir Latvijas Valsts policijas sadarbība ar radniecīgajiem dienestiem Somijā INTERPOLA ietvaros, kā arī izmantojot SIRENE un EIROPOLA sadarbības mehānismus. Valsts policija un tās struktūrvienības, piedalās ikgadējās Baltijas valstu un Somijas kārtības policijas, kriminālpolicijas un iestāžu vadības priekšnieku sanāksmēs, pārrunājot aktualitātes un iezīmējot stratēģiskās sadarbības prioritātes.

Somija ir viena no valstīm, kas svarīgu izmeklēšanas pasākumu koordinēšanai komplicētās lietās, ir norīkojusi Somijas sakaru virsnieku (ar rezidenci Tallinā). Virsnieks īsteno saskaņotu darbību ar visām trim Baltijas valstīm. Tāpat starp Latvijas un Somijas tiesībsargājošām iestādēm notiek sadarbība ES pretterorisma vienību asociācijas “ATLAS” ietvaros un tiek organizētas pieredzes apmaiņa un apmācības.

Latvijas Republikas Valsts robežsardzes divpusējā sadarbība ar Somijas Robežsardzi notiek, pamatojoties uz 2010. gada 14. oktobra Protokolu par sadarbību starp Latvijas Valsts robežsardzi un Somijas Valsts robežsardzi. Saskaņā ar minēto protokolu Latvijas un Somijas robežapsardzības dienestu vadītāji tiekas reizi gadā, tiek organizētas ekspertu vizītes riska analīzes, kriminālizmeklēšanas, informācijas tehnoloģiju, kinoloģijas un citās jomās. Turklāt Latvijas un Somijas robežapsardzības dienestu sadarbība tiek turpināta Eiropas Komisijas pilotprojektu ietvaros, kā arī BSRBCC, FRONTEX un citu starptautisko forumu ietvaros.

Somijas robežsardze sniegusi ieguldījumu Latvijas Valsts robežsardzes Aviācijas pārvaldes kapacitātes stiprināšanā. Latvijas Valsts robežsardzes koledžai un Somijas robežsardzes Krasta apsardzes akadēmijai izveidojusies cieša sadarbība akadēmiskā personāla un kadetu pieredzes apmaiņas jomās. Regulāra sadarbība un informācijas apmaiņa notiek ar Somijas robežsardzes sakaru virsnieku Baltijas valstīs, Ukrainā un Baltkrievijā.


SADARBĪBA VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS JOMĀ

Interreg Baltijas jūras reģiona programmā 2014.–2020. gadam Latvija ar partneriem no Somijas īstenojusi 64 transnacionālās sadarbības projektus. Projektu ietvaros veiktas aktivitātes Baltijas jūras ostu sadarbībā, Baltijas jūras ūdeņu piesārņojuma mazināšanā un ūdens resursus pārvaldībā, biotehnoloģiju attīstībā, jūras telpiskajā plānošanā, pētniecības un inovāciju veicināšanā uzņēmējdarbībā, digitālo inovāciju tīkla attīstībā. Sadarbība veidota arī projektos esošās infrastruktūras izmantošanā transnacionālai pētniecībai, jaunu energoefektivitātes risinājumu un sociālās sfēras infrastruktūras attīstībā visā reģionā. Partnerība veidota starp nacionāla, reģionāla un vietēja līmeņa iestādēm, universitātēm, nevalstiskajām organizācijām un uzņēmumiem.

Latvijas un Somijas partneri īsteno kopīgus projektus arī starpreģionu sadarbības programmā INTERREG EUROPE, starpreģionu sadarbības programmā pilsētvides attīstībai URBACT III. 2022. gadā apstiprināti 30 transnacionālās sadarbības projekti ar Somiju. Kā piemēru var minēt Interreg Baltijas jūras reģiona programmas projektu “GreenIndustrialAreas”, kur partneru vidū ir Latvijas pārstāvji – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un Zemgales plānošanas reģions, kā arī Centrālās Somijas reģiona padome un Jivaskiles pilsētas pašvaldība. Projekta mērķis ir izstrādāt un ieviest standartu zaļo industriālo zonu sertificēšanai, lai veicinātu to mērķtiecību uz klimatneitralitāti un plaši ieviestu inovācijas CO2 emisiju samazināšanai rūpnieciskajās zonās. Projektu plānots īstenot līdz 2025. gada decembrim.


PAŠVALDĪBU SADARBĪBA

Plaša un daudzveidīga ir Latvijas un Somijas pašvaldību sadarbība tādās jomās kā izglītība, sports, kultūra, tūrisms, uzņēmējdarbība, ekoloģija, reģionālā attīstība, sociālā un veselības aprūpe, NVO jautājumi.

Rīgas senākā sadraudzības pilsēta ir Pori (kopš 1964. gada). Abas pilsētas sadarbojas gan ES projektu ietvaros, kultūras mantojuma saglabāšanā, pilsētas attīstības jautājumos, uzņēmējdarbībā un tūrismā, kultūrā, izglītībā un sportā. Aktīva un cieša ir arī Rīgas un Helsinku sadarbība, arī Jūrmalas un Pietarsāri, Olaines novada un Rīhimeki, Kocēnu novada un  Vammala. 


NOZĪMĪGĀKĀS VIZĪTES UN TIKŠANĀS

Latvijas amatpersonu vizītes Somijā

2024. gada 16. februāris

2023. gada 14. decembris

Saeimas priekšsēdētājas D. Mieriņas oficiālā vizīte Somijā

Ārlietu ministra K. Kariņa darba vizīte Somijā

2023. gada 23.-24. novembris Ministru prezidentes E. Siliņas darba vizīte Somijā
2023. gada 28. septembris Valsts prezidenta E. Rinkēviča darba vizīte Somijā 
2021. gada 9. novembris Ārlietu ministra E. Rinkēviča darba vizīte Somijā

2020. gada 12. februāris

Ministru prezidenta K. Kariņa darba vizīte Somijā

2019. gada 28. augusts Valsts prezidenta E. Levita darba vizīte Somijā
2017. gada 11.-12. maijs Ministru prezidenta M. Kučinska darba vizīte Somijā
2016. gada 31. oktobris - 1. novembris Valsts prezidenta R. Vējoņa darba vizīte Somijā

2015. gada 28.-29. janvāris

Valsts prezidenta A. Bērziņa valsts vizīte Somijā

2014. gada 17.-18. jūnijs

Saeimas priekšsēdētājas S. Āboltiņas oficiālā vizīte Somijā

2014. gada 15. aprīlis

Ārlietu ministra E. Rinkēviča darba vizīte Somijā

2014. gada 16. janvāris

Ministru prezidenta V. Dombrovska darba vizīte Somijā

2013. gada 26. augusts

Ārlietu ministra E. Rinkēviča dalība ikgadējā Somijas vēstnieku sanāksmē

2013. gada 7. jūnijs

Ministru prezidenta V. Dombrovska dalība Eiropas Studiju Centra rīkotajā Ekonomisko Ideju Forumā Helsinkos

2013. gada 22.-24. marts

Ministru prezidenta V. Dombrovska vizīte Sāriselkē, Somija (dalība neformālajā Sāriselkes sanāksmē)

2012. gada 2.-4. novembris

Ministru prezidenta V. Dombrovska dalība Trīspusējās komisijas sanāksmē Helsinkos

2012. gada 29. oktobris

Ministru prezidenta V. Dombrovska dalība NB8 premjerministru sanāksmē Helsinkos

2012. gada 16.-17. augusts

Saeimas priekšsēdētājas S. Āboltiņas dalība NB8 parlamenta priekšsēdētāju konferencē Somijā

2012. gada 23. jūlijs

Valsts prezidenta A. Bērziņa darba vizīte Somijā (Turku)

2012. gada 23.-25. marts

Ministru prezidenta V. Dombrovska vizīte Sāriselkē, Somija (dalība neformālajā Sāriselkes sanāksmē)

2012. gada 19. janvāris

Ārlietu ministra E. Rinkēviča darba vizīte Somijā

2012. gada 10.-11. janvāris

Valsts prezidenta A. Bērziņa vizīte (dalība Araijološas grupas sanāksmē)

2011. gada 30. augusts

Ārlietu ministra Ģ.V. Kristovska dalība NB-8 sanāksmē Helsinkos

2011. gada 20. janvāris

Ārlietu ministra Ģ. V. Kristovska darba vizīte

2010. gada 17. februāris

Ārlietu ministra M. Riekstiņa darba vizīte

2010. gada 9. februāris

Valsts prezidenta V. Zatlera darba vizīte (dalība Baltijas jūras rīcības samitā)

Somijas amatpersonu vizītes Latvijā

2024. gada 23.-24. maijs

2023. gada 25. janvāris

 

2022. gada 19. decembris

 

2020. gada 11. augusts

 

 

2019. gada 30. jūlijs

Somijas premjerministra P. Orpo darba vizīte Latvijā

 

Somijas ārlietu ministra P. Hāvisto darba vizīte Latvijā, dalība Latvijas vēstnieku sanāksmē goda viesa statusā

 

Somijas prezidenta S. Nīnistes darba vizīte Latvijā, dalība Apvienoto reaģēšanas spēku (JEF) sanāksmē

 

Somijas ārlietu ministra P. Hāvisto darba vizīte Latvijā, lai kopīgi ar Latvijas, Igaunijas un Polijas ārlietu ministriem atzīmētu Latvijas un Krievijas miera līguma parakstīšanas simto gadadienu

 

Somijas ārlietu ministra P. Hāvisto darba vizīte Latvijā

2019. gada 7. marts Somijas premjerministra J. Sipiles darba vizīte Latvijā
2018. gada 18. novembris Somijas prezidenta S. Nīnistes dalība Latvijas valsts simtgades svinību pasākumos 
2018. gada 13.-14. septembris Somijas prezidenta S. Nīnistes dalība 14. Arajološas grupas neformālajā sanāksmē Latvijā
2018. gada 7.-8. jūlijs Somijas parlamenta priekšsēdētājas P. Risiko neformāla vizīte, Dziesmu un deju svētku koncerta apmeklējums
2016. gada 13. janvāris Somijas ārlietu ministra T. Soini darba vizīte

2013. gada 10.-11. septembris

Somijas prezidenta S. Nīnistes valsts vizīte

2013. gada 11. februāris

Somijas ārlietu ministra E. Tuomiojas darba vizīte

2013. gada 17.-18. janvāris

Somijas parlamenta priekšsēdētāja E. Heineluoma vizīte

2011. gada 20. decembris

Somijas ārlietu ministra E. Tuomioja darba vizīte

2011. gada 16. septembris

Somijas premjerministra J. Katainena darba vizīte

2010. gada 25. septembris

Somijas premjerministres M. Kiviniemi un Ministru prezidenta V.Dombrovska neformāla tikšanās Rīgā

2010. gada 26.-27. augusts

Somijas ārlietu ministra A. Stuba dalība NB8 ārlietu ministru sanāksmē Rīgā

2010. gada 7.-8. jūnijs

Somijas prezidentes T. Halonenas valsts vizīte


LĪGUMI

Datu bāze ar informāciju par divpusējiem līgumiem: Somijas Republika

 

Informācijas avoti par Somiju:
Somijas Republikas prezidenta kanceleja: https://www.presidentti.fi/en/
Somijas Republikas valdība: https://valtioneuvosto.fi/en/frontpage
Somijas Republikas Ārlietu ministrija: https://um.fi/frontpage
Somijas Republikas parlaments (Eduskunta): https://www.eduskunta.fi/EN/Pages/default.aspx
Somijas Republikas vēstniecība Rīgā: https://finlandabroad.fi/web/lva/mission