Profil ekonomiczny i specyfika regionu

29.11.2018. 14:56

Transport drogowy wydaje się być najdogodniejszą formą wwozu towarów na terytorium Łotwy, ze względu na możliwość swobodnego przekraczania granicy oraz dobry stan dróg. Transport na Łotwę jest oferowany przez większość przewoźników. Dostępne oferty przewozów można sprawdzać m.in. na internetowych giełdach transportowych, gdzie przewoźnicy publikują propozycje przewozu z wykorzystaniem różnego typu pojazdów.

Łotewska kolej (Latvijas dzelzceļš (LDz)) obsługuje połączenia zarówno na trasach międzynarodowych, jak i krajowych. Rozstaw szyn na Łotwie (i również na Litwie) jest zgodny z rozstawem rosyjskim i wynosi 1520 mm. Niektóre połączenia są obsługiwane przez kolej wąskotorową (750 mm). Informacje o rozkładach jazdy dostępne są na oficjalnej stronie internetowej LDz (w językach: łotewskim, angielskim i rosyjskim).

Na obszarze Łotwy funkcjonuje 10 cywilnych portów lotniczych (Ādaži, Aizpute, Dyneburg, Grzywa, Ikšķile, Kieś, Lipawa, Ryga, Spilve oraz Windawa), z których użytkowane są trzy (Ryga, Lipawa i Widawa). Najistotniejszym portem dla ruchu międzynarodowego jest Ryga. Na terenie tego lotniska funkcjonuje wielu międzynarodowych przewoźników, aktualny spis operatorów wraz z oferowanymi kierunkami podróży można sprawdzić na oficjalnej stronie lotniska.

Bezpośrednie loty rejsowe z Warszawy do Rygi i z Gdanska do Rygi oferuje PLL LOT oraz Air Baltic.

Główne gałęzie przemysłu Łotwy

Produkcja rolna Łotwy opiera się głównie na uprawie zboża, w tym rzepaku oraz warzyw (również ziemniaków). Głównymi produktami pochodzenia zwierzęcego są wieprzowina, drób, mleko, jaja i ryby. W rejonie Łotwy wytwarza się także żywność przetworzoną. Innymi produktami cechującymi ten region są wyroby z drewna oraz tkaniny, a także przetworzone metale i farmaceutyki. Produkuje się również włókna syntetyczne oraz elektronikę.

Aktualne dane można sprawdzić na stronie internetowej.

Dnia 01 stycznia 2014 r. Łotwa przyjęła Euro, które zastąpiło w rozliczeniach pieniężnych łotewskiego łata. Szansą, którą zdaniem Łotewskiego Banku Centralnego generuje przyjęcie wspólnej unijnej waluty, jest wzrost aktywności inwestycyjnej wynikający m.in. z ułatwienia wymiany handlowej (szacuje się, że ok. 70% handlu zagranicznego Łotwy odbywa się w ramach Unii Europejskiej). Wymiernym przewidywanym efektem jest obniżenie kosztów obsługi zadłużenia zagranicznego państwa. Więcej informacji na stronie internetowej Łotewskiego Banku Centralnego.