Izziņas no Sodu reģistra

12.05.2020. 13:53

Izziņu no Sodu reģistra var pieteikt tikai personīgi ierodoties vēstniecībā!

Izziņu var noformēt 5 darba dienu laikā vai steidzamības kārtā 1 darba dienas laikā. Izziņu var saņemt latviešu vai angļu valodā.

Nepieciešamie dokumenti:

  • Personīgi vēstniecībā aizpildīts iesniegums,
  • Jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība),

Par izziņu ir jāsamaksā valsts un konsulārā nodeva. Maksājums veicams vēstniecībā, norēķinoties ar bankas maksājumu karti.