Latvijas ekonomiskās attiecības ar Ēģipti

20.10.2016. 15:48

Šobrīd Ēģipte ieņem 38.vietu starp Latvijas ārējās tirdzniecības partneriem. Vērtējot savstarpējās tirdzniecības plūsmu, tā uzskatāma par lielāko un nozīmīgāko Latvijas ekonomiskās sadarbības partneri Āfrikā.

Tradicionāli lielāko īpatsvaru Latvijas preču eksporta struktūrā (vairāk nekā 90%) veido koksne un tās izstrādājumi, savukārt importēti pārsvarā tiek svaigi vai žāvēti augļi un dārzeņi.

Cieša sadarbība starp abām valstīm izveidojusies tūrisma jomā – Ēģipte joprojām ir viens no iecienītākajiem Latvijas iedzīvotāju ceļojumu galamērķiem.

 

Vēstniecības ekon. nodaļas pienākums ir radīt priekšnosacījumus uzņēmumu ekonomiskās sadarbības veidošanai, t.sk. līgumtiesiskā bāze: Saredzot potenciālu Rīgas lidostas lomai, kā globālam pasažieru un kravu centram, pēc vēstniecības ierosinājuma  notiek darbs pie 2 līgumiem: Sadarbība Aviācijā un par Izglītības regulēto profesiju atzīšanu. Arābu pasaulē, lai Latvijas bizness varētu sekmīgi darboties, bieži ir nepieciešams politisks atbalsts. Ministru Vizītes ir ļoti nozīmīgas, jo kalpo kā “durvju atvēršanas  un uzticības kredīts”. Pēc vēstniecības ierosinājuma notika SM U.Auguļa darba vizīte Kairā. Vizītes rezultātā uzņēmumam RVR paveras iespēja konkurēt par Ēģiptes valsts pasūtījumu pasažieru vagonu piegādei par kopējo vērtību līdz 700 miljoni eiro. Ēģiptes valdība vizītes rezultātā  izrādīja interesi iepazīties ar Latvijas uzņēmumu pakalpojumiem telekomunikāciju, ostu jomā.

Vēstniecība ikdienā sniedz informatīvu  atbalstu gan Ēģiptes, gan Latvijas uzņēmumiem, lai veicinātu zināšanas par tirgu, identificētu biznesa iespējas kā arī novērstu iespējamos šķēršļus. Vēstniecība veica tirgus izpēti par Latvijas zivju izstrādājumu eksporta nosacījumiem. Rezultātā šogad pirmo reizi 4 Latvijas zivju pārstrādes uzņēmumi ir uzsākuši eksportu uz Ēģipti (SIA “Gamma-A”, AS “Brīvais Vilnis”, SIA “Karavela”, AS “Ventspils zivju konservu kombināts.) Pirmo reizi šogad tiek eksportētas uz Ēģipti auzu pārslas (Dobeles Dzirnavnieks).  Ikdienā vēstniecība regulāri sniedz informāciju par nodokļu, importa u.c. nosacījumu maiņu  LR EM, LIAA, kas tieši atbild par ārējiem ekonomiskiem sakariem. Tieši vēstniecība bija tā, kas identificēja un radīja politiskus priekšnosacījumus  Latvijas uzņēmumam RVR piedalīties Ēģiptes pasažieru vagonu konkursā.  

Augstākās izglītības eksports ir arī  viens no augstas pievienotās vērtības ekonomikas sektoriem, kas ļauj pelnīt Latvijas augstskolām un valstij un pakalpojumu sektoram piemēram, nekustamā īpašuma tirgus. Tieši vēstniecība bija tā, kas 2012. gadā veica tirgus izpēti Ēģiptē par augstākās izglītības eksporta iespējām un organizēja pirmo Latvijas augstskolu vizīti Ēģiptē (TU, BA, Turība). Kvalitatīvu studētgribētāju skaits, salīdzinot ar 2010. gadu, pieauga 2 reizes 2015. g. PMLP sniedza pozitīvu lēmumu 23 studentiem, kas iesniedza pieteikums vēstniecībā Ēģiptē. Viens  ārvalstu students gadā Latvijā patērē vidēji 12 264 eiro. Viena no politikas līmeņa tēmām ir Latvijas diplomu atzīšana inženierzinātnēs, kas ir t.s. regulētā profesija. Pēc vēstniecības ierosinājuma notika Ēģiptes un Latvijas atbildīgo institūciju amatpersonu vizīšu apmaiņa. Rezultātā notiek darbs pie savstarpējas vienošanās par diplomu atzīšanu. Četras Latvijas augstskolas ir parakstījušas sadarbības līgumus ar septiņām Ēģiptes augstskolām. Ir uzsākts pirmais kopīgais zinātniskais projekts Horizon 2020 programmas ietvaros (RTU).

Diplomātiskās pārstāvniecības ekonomisko darbu var netieši vērtēt arī pēc divpusējās tirdzniecības statistikas. Latvijas eksports uz Ēģipti 2015. gadā pieauga par 36%, salīdzinot ar 2013. gadu (39,5 miljoni eiro un 53,7 miljoni eiro). Latvija starp Baltijas valstīm ir līdere eksportā. 2015. gadā Latvijas eksports uz Ēģipti 3 x pārsniedz Lietuvas un 21x pārsniedz Igaunijas eksportu uz Ēģipti (53.7 miljoni eiro-Latvija,18.7 miljoni eiro-Lietuva, 2.5 miljoni eiro – Igaunija). Vēstniecības darbā arābu reģionā ļoti nozīmīgs ir nozaru asociāciju darbs, EM, LIAA un RTK atbalsts, kuras atbild par Latvijas ārējām ekonomiskām attiecībām. Vēstniecība uzskata, ka ļoti nepieciešamas, LIAA atbalsts Latvijas uzņēmumu marketinga braucieniem uz Ēģipti, īpaši, pārtikas, IT, transporta mašīnbūves un IT sektoros.

Aktuālā informācija par ekonomisko sadarbību ar Ēģipti 

Latvijas un Ēģiptes ekonomisko attiecību statistika