Vēstniecības darbinieki

03.06.2024. 14:14

POLITISKO UN EKONOMISKO JAUTĀJUMU NODAĻA:

Dace Rutka
Pagaidu pilnvarotā lietvede

Andrejs Grinaško
Padomnieks

Uldis Upelnieks
Pirmais sekretārs

 

KONSULĀRĀ NODAĻA:

Māra Fricberga
Konsulārās nodaļas vadītāja

Evija Johansone
Otrā sekretāre - Konsulārās nodaļas vadītājas vietniece

Ieva Tropa
Otrā sekretāre

Svetlana Romanovska
Trešā sekretāre

Ligita Gribovska
Trešā sekretāre

Henriks Obolevičs
Trešais sekretārs