Vēstniecības darbinieki

26.04.2024. 14:29

POLITISKO UN EKONOMISKO JAUTĀJUMU NODAĻA:

Dace Rutka
Pagaidu pilnvarotā lietvede

Andrejs Grinaško
Padomnieks

Antra Margarita Tumane
Padomniece

Uldis Upelnieks
Pirmais sekretārs

KONSULĀRĀ NODAĻA:

Māra Fricberga
Konsulārās nodaļas vadītāja

Evija Johansone
Otrā sekretāre - Konsulārās nodaļas vadītājas vietniece

Ieva Tropa
Otrā sekretāre

Svetlana Romanovska
Trešā sekretāre

Ligita Gribovska
Trešā sekretāre

Henriks Obolevičs
Trešais sekretārs