Vēstniecības darbinieki

05.04.2023. 13:46

POLITISKO UN EKONOMISKO JAUTĀJUMU NODAĻA:

Dace Rutka
Pagaidu pilnvarotā lietvede

Andrejs Grinaško
Padomnieks

Antra Margarita Tumane
Padomniece

Henrijs Davidonis
Pirmais sekretārs

KONSULĀRĀ NODAĻA:

Nora Balode
Konsulārās nodaļas vadītāja

Evija Johansone
Otrā sekretāre - Konsulārās nodaļas vadītājas vietniece

Laura Trēgere
Otrā sekretāre

Ieva Tropa
Otrā sekretāre

Ināra Millere
Trešā sekretāre

Paula Freimane
Trešā sekretāre

Svetlana Romanovska
Trešā sekretāre