KF izdotu dokumentu derīgums LV teritorijā

29.09.2023. 11:48

Krievijas Federācijā izdota publiska dokumenta izmantošanai Latvijā tam ir jābūt apliecinātam ar apliecinājumu Apostille Krievijas kompetentajā iestādē, kuras kontaktinformācija pieejama šeit: https://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=341.

Dokumentu īstuma apliecināšana nozīmē amatpersonas paraksta un zīmoga īstuma apliecināšanu, lai vienā valstī sastādīti publiski dokumenti iegūtu juridisku spēku citā valstī.

Papildu informācija par ārvalstīs izsniegtu dokumentu izmantošanu Latvijā ir pieejama šeit

Aicinām veikt dokumentu uzturēšanās atļauju lietās, tiesiskā statusa noteikšanas lietās un dokumentu, kas nepieciešami ziņu aktualizēšanai Fizisko personu reģistrā, savlaicīgu apliecināšanu ar Apostille.

Plašāka informācija par ziņu aktualizēšanas kārtību Fizisko personu reģistrā pieejama Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājas lapā: https://www.pmlp.gov.lv/lv/zinu-ieklausana-un-aktualizesana-fizisko-personu-registra.