KF izdotu dokumentu derīgums LV teritorijā

15.03.2019. 10:17

Informējam, ka sākot ar 2019.gada 1.aprīli vēstniecībā iesniedzamajiem Krievijas Federācijā izsniegtajiem publiskajiem dokumentiem ir jābūt  apstiprinātiem ar apliecinājumu "Apostille"  Krievijas Federācijas kompetentajā iestādē.

Aicinām veikt dokumentu uzturēšanās atļauju lietās, tiesiskā statusa noteikšanas lietās un dokumentu, kas nepieciešami ziņu aktualizēšanai Iedzīvotāju reģistrā, savlaicīgu apliecināšanu ar Apostille.

Dokumentu īstuma apliecināšana nozīmē amatpersonas paraksta un zīmoga īstuma apliecināšanu, lai vienā valstī sastādīti publiski dokumenti iegūtu juridisku spēku citā valstī.

Papildu informācija par ārvalstīs izsniegtu dokumentu izmantošanu Latvijā ir pieejama šeit.