Personu apliecinošu dokumentu noformēšana

25.01.2024. 15:42

Pieteikties un saņemt pasi vai/un personas apliecību Latvijas vēstniecībā Krievijas Federācijā var personas, kuras pastāvīgi dzīvo ārvalstīs un Fizisko personu reģistrā ir norādījušas savu dzīvesvietu Krievijas Federācijā.

 No 2023. gada 1. maija, personām, kuras sasniegušas 15 gadu vecumu, piesakot jaunu pasi, ir pienākums pieteikt arī personas apliecību (eID).

Apmeklētāji vēstniecībā pases/eID noformēšanai tiek pieņemti tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Pierakstīties pakalpojuma saņemšanai iespējams elektroniskajā pieraksta sistēmā.  

Vēstniecībā jāierodas personīgi.

Tā kā personu apliecinoši dokumenti tiek izgatavoti PMLP Latvijā, pases/eID noformēšana un saņemšana ar vēstniecības starpniecību var ilgt apmēram mēnesi.

Jauno pasi/eID karti iespējams saņemt tikai vēstniecībā.

Lai noformētu jaunu pasi/eID karti, personai vēstniecībā jāiesniedz šādi dokumenti:

  • Esošā pase/eID karte, ja tā kļuvusi lietošanai nederīga;
  • Dzimšanas apliecība, ja pasi/eID karti saņem pirmo reizi;
  • Paziņojums par personu apliecinoša dokumenta zudumu;
  • Policijas izziņa, ja pase/eID karte nozagta;
  • Cits dokuments, kas apliecina ziņu izmaiņas, ja mainījusies dokumentā ietvertā informācija.

Persona pati dokumentus pases vai eID izsniegšanai iesniedz no 15 gadu vecuma. Līdz personas 15 gadu vecumam dokumentus pases/eID kartes izsniegšanai bērnam klātesot iesniedz viens no bērna vecākiem vai bērna likumiskais pārstāvis, uzrādot savu personu apliecinošu dokumentu.

Ja dokumentus iesniedz cita persona – nepieciešams uzrādīt vecāka notariāla apliecinātu pilnvaru. Gadījumā, ja par personām, kuras jaunākas par 15 gadiem, dokumentus pases vai/un personas apliecības izsniegšanai iesniedz vecāks, kurš ir ārvalstnieks, viņš uzrāda otra vecāka, kurš ir Latvijas pilsonis vai nepilsonis, notariāli apliecinātu piekrišanu dokumentu iesniegšanai un / vai pases vai/un personas apliecības saņemšanai.

Lai noformētu jaunu pasi/eID karti personai līdz 15 gadu vecumam, vienam no vecākiem jāiesniedz:

  • Bērna iepriekšējā pase vai eID, ja tā bijusi izdota;
  • Bērna dzimšanas apliecība, ja pase vai eID nav bijusi izdota;
  • Divas fotogrāfijas (35x45 mm, krāsainas uz balta fona). 

Iekļaušanai pasē ir iespējams izmantot tikai tādas fotogrāfijas, kas izgatavotas profesionālos fotosalonos, un to apliecina attēla otrā pusē uzspiests darbnīcas zīmogs ar datumu. Fotogrāfija nedrīkst būt vecāka par 3 mēnešiem, un tai jāatbilst citiem nosacījumiem, kas minēti Personu apliecinošo dokumentu noteikumos. Nav derīgas momentfoto kabīnēs izgatavotas fotogrāfijas!

Svarīgi! Bērna klātbūtne ir obligāta, lai varētu pārliecināties par bildes atbilstību personai.

Atgādinām! Ja bērna pasi vai eID karti noformē pirmo reizi, pirms dokumentu iesniegšanas ir jāveic bērna reģistrācija par Latvijas pilsoni un personas koda piešķiršana.

Informācija par pases/eID kartes izgatavošanas maksu pieejama Konsulāro pakalpojumu maksas cenrādī.

*Fiziskas personas datu (vārda, uzvārda, personas koda un citu iesniegumā norādīto personas datu) apstrādes tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts. Latvijas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību ārvalstīs juridiskais pienākums ir apstrādāt personas datus saskaņā ar Ministru Kabineta 21.02.2012. noteikumiem Nr. 134 “Personu apliecinošu dokumentu noteikumi”.