Latvijas un Kanādas divpusējās attiecības

21.09.2022. 11:52

Latvijas un Kanādas draudzīgo attiecību pamatā ir sadarbība Eiroatlantiskajā telpā. Latviju un Kanādu vieno vēlme piedalīties demokrātijas stiprināšanā, ekonomiskajā un sociālajā attīstībā pasaulē. Kanāda ir atbalstījusi Eiropas Savienības un NATO paplašināšanos. Latvijas kā šo organizāciju dalībvalsts sadarbība ar Kanādu ir sekmīga gan parlamentārajā un valdības līmenī, gan akadēmisko, nevalstisko un profesionālo organizāciju līmenī. Latvijas un Kanādas divpusējās attiecības stiprina aktīvā Kanādas latviešu kopiena (apm. 21000), kuru pārstāv Latvijas Nacionālā Apvienība Kanādā (LNAK).

Vairāk par Latvijas un Kanādas divpusējām attiecībām šeit.