Vēstniecības darbinieki

31.07.2023. 21:26

Stella Ankrava

Padomniece

Edgars Kaktiņš

Trešais sekretārs, konsulārie jautājumi, diaspora

Solvita Rakitko

Lietvede

Pulkvedis Igors Kļaviņš

Pirmā ranga aizsardzības atašejs