Vēstniecības darbinieki

20.08.2021. 17:55

Inga Skrūzmane

Padomniece

Edgars Kaktiņš

Trešais sekretārs, konsulārie jautājumi, diaspora

Solvita Rakitko

Lietvede

Pulkvedis Igors Kļaviņš

Pirmā ranga aizsardzības atašejs