Współpraca gospodarcza

23.11.2018. 12:38

Łotwa jest członkiem UE od 1.05.2004 r., członkiem WTO od 10 lutego 1999 r. Od 1 lipca 2016 r. Łotwa przystąpiła do OECD.

Polsko-łotewskie stosunki gospodarcze regulują postanowienia dorobku prawnego Unii Europejskiej na podstawie podpisanego 16 kwietnia 2003 r. w Atenach i obowiązującego od 1 maja 2004 roku Traktatu dotyczącego przystąpienia Polski i 9 innych krajów do Unii Europejskiej. Ponadto w relacjach dwustronnych zostały zawarte umowy o charakterze gospodarczym:

  • Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobieganiu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodów i majątku z 1993 r. , sprostowana Obwieszczeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 10 marca 2009 r. o sprostowaniu błędu.
  • Umowa o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji z 1993 r. , z 26 kwietnia 1993 r., obowiązująca od 16 grudnia 1993 r.

Pomiędzy Polską i Łotwą obowiązują również dwustronne umowy o transporcie morskim i drogowym.

1 stycznia 2014 r. Łotwa przystąpiła do strefy wspólnej waluty europejskiej. Wraz z wprowadzeniem euro Łotwa wprowadziła zmiany w systemie podatkowym, dzięki czemu stała się bardzo atrakcyjnym krajem dla inwestorów. 

Warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Republice Łotewskiejdziałalności gospodarczej w Republice Łotewskiej