Latvijas divpusējās ekonomiskās attiecības ar Dāniju

16.02.2018. 11:29

 Dānija jau tradicionāli ir bijusi viena no Latvijai nozīmīgākajiem ekonomiskās sadarbības partneriem. Tā ir 10. lielākais ārējās tirdzniecības partneris un 10. lielākais investors. Pateicoties Dānijas ekonomiskajai labklājībai un augstajai pirktspējai, Latvijas uzņēmēji Dāniju uzskata par vienu no pievilcīgākajiem eksporta tirgiem Eiropā. Par augošo interesi liecina regulārie pasākumi par biznesa iespējām šajā Skandināvijas valstī. Nākotnē sadarbību vēlamies sekmēt, īpaši piesaistot Dānijas investīcijas ražošanā un nozarēs ar augstāku pievienoto vērtību.

Informācija Latvijas uzņēmējiem:

Latvijas un Dānijas ekonomisko attiecību statistika