Paziņošana par laulības šķiršanu Dānijā

26.11.2020. 17:32

Ja Dānijā ir šķirta laulība, šīs ziņas ir jāsniedz Latvijas Iedzīvotāju reģistram. To iespējams izdarīt vēstniecībā (vai nosūtot dokumentus pa pastu), iesniedzot šādus dokumentus: 

  • Iesniegumu par laulības šķiršanu vai atzīšanu par spēkā neesošu ārvalstī;
  • Familieretshuset izsniegta laulības šķiršanas apliecība (skilsmissebevilling) un tās pielikums laulības šķiršanas apliecībai (appendix to divorce decree) angļu valodā. Dokumentiem jābūt ar Familieretshuset zīmogu un amatpersonas parakstu;
  • Jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība). Gadījumā, ja dokumenti tiek sūtīti pa pastu, tad personu apliecinošā dokumenta (pases vai personas apliecības) oriģināla vietā jāpievieno tā kopija, uz kuras jābūt personas rakstiskam apliecinājumam: "Piekrītu manu personas datu izmantošanai dokumentu sagatavošanas procesā”;
  • Ja laulības šķiršanas vai atzīšanas par spēkā neesošu gadījumā ir mainīts uzvārds, vēstniecībā ir jāiesniedz izraksts angļu valodā (Registeringsindsigt/Access to Register vai Bopælsattest/Residence certificate) no Dānijas Iedzīvotāju reģistra par personas datiem. Dokumentā jābūt norādītam vārdam/uzvārdam pirms un pēc maiņas, kā arī vārda/uzvārda maiņas datumam. Dokumentam jābūt ar izsniedzējiestādes amatpersonas parakstu un zīmoga nospiedumu;
  • Kopš 01.10.2019. par dokumentu pārsūtīšanu ziņu iekļaušanai Latvijas Iedzīvotāju reģistrā maksājama konsulāra nodeva 40 EUR apmērā. Rekvizīti nodevas samaksai, ja dokumenti vēstniecībā tiek iesniegti pa pastu;
  • Apliecinājums par konsulārās nodevas samaksu (izdruka no bankas), ja dokumenti tiek iesniegti pa pastu.