Latvijas pasu un personas apliecību (eID) noformēšana

07.03.2024. 16:01

Pieteikties un saņemt pasi vai/un personas apliecību (eID) Latvijas vēstniecībā Somijā var personas, kuras pastāvīgi dzīvo ārvalstīs un Latvijas Fizisko personu reģistrā ir norādījušas savu dzīvesvietu Somijā.

No 2023.gada 1.maija eID karte ir obligāts personu apliecinošs dokuments Latvijas pilsonim vai nepilsonim, kurš sasniedzis 15 gadu vecumu.

Personu apliecinošu dokumentu likumā ir noteiktas dažas personu grupas, uz kurām nosacījums par eID kā obligātu personu apliecinošu dokumentu attiecināms ilgākā pārejas periodā, proti, no 2021.gada 1.janvāra līdz 2030.gada 31.decembrim. Šo personu grupu uzskaitījums atrodams ŠEIT.

Apmeklētāji vēstniecībā pases/eID noformēšanai tiek pieņemti tikai iepriekšēja pieraksta kārtībā, jāpierakstās šeit - https://pieraksts.mfa.gov.lv/lv/somija.

Lai saņemtu pakalpojumu, vēstniecībā jāierodas personīgi, līdzi ņemot Latvijas pasi un eID, ja tāda bijusi izsniegta, kā arī 2 fotogrāfijas (3,5 x 4,5 cm, krāsainas, uz balta fona, papīra formātā). Iekļaušanai pasē ir iespējams izmantot tikai tādas fotogrāfijas, kas izgatavotas profesionālos fotosalonos. Fotogrāfija nedrīkst būt vecāka par 3 mēnešiem, tai jāatbilst arī citiem nosacījumiem, kas minēti Personu apliecinošo dokumentu noteikumos. Nav derīgas momentfoto kabīnēs izgatavotas fotogrāfijas!

Izgatavojot jaunu eID, iepriekšējā eID obligāti jānodod vēstniecībā. Ja iepriekšējais personu apliecinošais dokuments ir nozagts, līdzi jāņem policijas izziņa.

Tā kā personu apliecinoši dokumenti tiek izgatavoti PMLP Latvijā, pases/eID noformēšana un saņemšana ar vēstniecības starpniecību aizņem ~ 4-7 nedēļas.

Atgādinām! Ja personai ir mainījies uzvārds, vispirms jāaktualizē ziņas Latvijas Fizisko personu reģistrā par uzvārda maiņu un tikai tad iespējams noformēt jaunu personu apliecinošo dokumentu!

Persona pati dokumentus pases vai eID izsniegšanai iesniedz no 15 gadu vecuma. Līdz personas 15 gadu vecumam dokumentus pases/eID izsniegšanai bērnam klātesot iesniedz viens no bērna vecākiem vai bērna likumiskais pārstāvis, uzrādot savu personu apliecinošu dokumentu. Ja dokumentus iesniedz cita persona – nepieciešams uzrādīt vecāka notariāla apliecinātu pilnvaru. Gadījumā, ja par personām, kuras jaunākas par 15 gadiem, dokumentus pases vai/un personas apliecības izsniegšanai iesniedz vecāks, kurš ir ārvalstnieks, viņš uzrāda otra vecāka, kurš ir Latvijas pilsonis vai nepilsonis, notariāli apliecinātu piekrišanu dokumentu iesniegšanai un / vai pases vai/un personas apliecības saņemšanai.

Lai noformētu jaunu pasi/eID personai līdz 15 gadu vecumam, vienam no vecākiem jāiesniedz:

·         Bērna iepriekšējā pase vai eID, ja tā bijusi izsniegta.

·         Bērna dzimšanas apliecība, ja pase vai eID nav bijusi izsniegta.

·         2 fotogrāfijas (3,5 x 4,5 cm, krāsainas, uz balta fona, papīra formātā). Iekļaušanai pasē ir iespējams izmantot tikai tādas fotogrāfijas, kas izgatavotas profesionālos fotosalonos. Fotogrāfija nedrīkst būt vecāka par 3 mēnešiem, tai jāatbilst arī citiem nosacījumiem, kas minēti Personu apliecinošo dokumentu noteikumos. Nav derīgas momentfoto kabīnēs izgatavotas fotogrāfijas!

Tā kā personu apliecinoši dokumenti tiek izgatavoti PMLP Latvijā, pases/eID noformēšana un saņemšana ar vēstniecības starpniecību aizņem ~ 4-7 nedēļas.

Atgādinām! Gadījumos, kad bērna pasi/eID noformē pirmo reizi, pirms dokumentu iesniegšanas bērns ir jāreģistrē Latvijas pilsonībā un jāsaņem personas kods!

Pakalpojums

Valsts nodeva (EUR)

Konsulārā nodeva (EUR)

Pase

34

40

Personas apliecība

15

40

Pase un personas apliecība

49

40

Pase (bērniem līdz 20 gadu vecumam, pensionāriem, I un II grupas invalīdiem, uzrādot invaliditāti apliecinošu dokumentu)

15

40

Personas apliecība (bērniem līdz 20 gadu vecumam, pensionāriem, I un II grupas invalīdiem, uzrādot invaliditāti apliecinošu dokumentu)

5

40

Pase un personas apliecība (bērniem līdz 20 gadu vecumam, pensionāriem, I un II grupas invalīdiem, uzrādot invaliditāti apliecinošu dokumentu)

20

40

Norēķini vēstniecībā tikai ar maksājumu kartēm!

Fiziskas personas datu (vārda, uzvārda, personas koda un citu iesniegumā norādīto personas datu) apstrādes tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts. Latvijas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību ārvalstīs juridiskais pienākums ir apstrādāt personas datus saskaņā ar Ministru Kabineta 21.02.2012. noteikumiem Nr. 134 “Personu apliecinošu dokumentu noteikumi”.