Biedrība Dānija-Latvija

16.03.2020. 14:53

1992. gada augustā Kopenhāgenā grupa entuziastu dibināja Biedrību Dānija – Latvija. Viņus vienoja kopīgas intereses - Latvijas valsts.

Apvienības mērķis ir ar visiem iespējamiem līdzekļiem stiprināt un attīstīt draudzību starp Latvijas un Dānijas iedzīvotājiem, sniegt informāciju dāņiem par Latviju, tās mākslu, kultūru, politiku, biznesu un tūrismu.

Lielākā daļa biedrības rīkoto pasākumu notiek Kopenhāgenā un tās apkaimē, taču nereti notiek aktivitātes arī citās pilsētās. Četras reizes gadā biedrība izdod žurnālu, kurā tiek aprakstīta aktuālā politiskā un ekonomiskā situācija Latvijā, tiek sniegta informācija par notikumiem Dānijā, kas ir saistīti ar Latviju. Biedrības biedri arī var dalīties pieredzē ar ceļojumu iespaidiem no Latvijas. Lielākā daļa rakstu un notikumu ir aprakstīti dāņu valodā, daži arī angļu valodā.

Biedrībā var iestāties jebkura privātpersona, mājsaimniecība, asociācija, uzņēmums, pašvaldība, baznīcas draudze un cita veida organizācija, kuru interesē dāņu un latviešu sadarbība un attiecības.

Sīkāka informācija ir biedrības mājas lapā www.danmark-letland.dk, tajā arī pieejami visi iepriekš izdotie žurnāli.

Kontaktinformācija:

Biedrības priekšsēdētāja:

Kirsten Gjaldbæk