Latvijas ekonomiskās attiecības ar Kanādu

01.06.2023. 17:12

Kanāda ir Latvijas stratēģiskais partneris Ziemeļamerikā. Šobrīd abu valstu ekonomiskās sadarbības potenciāls nav izsmelts, tomēr tirdzniecības apgrozījums 2015.gadā ir palielinājies par 17,77% salīdzinot ar 2014.gadu. Īpaši perspektīva biznesa saišu veidošana ir jaunu tautsaimniecības un pakalpojumu sektoru attīstošās jomās un ostu sadarbībā. Latvijas ģeogrāfiskā atrašanās vieta un izveidotā infrastruktūra ļauj nodrošināt Kanādas kravu transportēšanu gan uz ES, gan NVS valstu tirgiem.

Latvijas un Kanādas ekonomisko attiecību statistika