Eiropas Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu ieceļošana Latvijā

16.10.2023. 10:53

Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu un Šveices pilsoņu un viņu ģimenes locekļu ieceļošanu un uzturēšanos Latvijā nosaka Ministru kabineta 2011. gada 30. augusta noteikumi Nr. 675 "Kārtība, kādā Savienības pilsoņi un viņu ģimenes locekļi ieceļo un uzturas Latvijas Republikā". Detalizētāku informāciju skatīt šeit

Informāciju par atvieglojumiem vīzu jomā, kas attiecas uz Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu un Šveices pilsoņu ģimenes locekļiem, skatīt šeit.