Izziņas no valsts reģistriem

10.06.2024. 17:46

Atrodoties ārvalstīs, personām ir iespēja saņemt dažāda veida izziņas, izmantojot vienoto valsts un pašvaldību pakalpojumu portālu www.latvija.lv, tai skaitā:

Izziņu par (ne)sodāmību iespējams pieprasīt pa tiešo no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra.

Latvijas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās persona var pieprasīt izziņas:

 • par datiem no Fizisko personu reģistra;
 • no CSDD datu bāzes;
 • no Sodu Reģistra.

Persona ir tiesīga pieprasīt izziņu par sevi, savu nepilngadīgo bērnu vai mirušu radinieku, kā arī par personu, kura atrodas tās aizgādībā vai aizbildnībā.

Daudzvalodu standarta veidlapas visā Eiropas Savienības teritorijā ir ieviestas kopš 2019. gada 16. februāra un to ieviešanas mērķis ir vienkāršot vienā dalībvalstī izdotu publisku dokumentu uzrādīšanu citās dalībvalstīs, novēršot nepieciešamību pēc dokumentu tulkošanas.

Daudzvalodu veidlapa tiek pievienota dalībvalsts iestādes izdotam publiskam dokumentam un tai nav juridiska spēka, kā arī tā nav lietojama atsevišķi bez publiskā dokumenta, uz kuru tā attiecas.

Daudzvalodu veidlapu Latvijas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās var izsniegt šādiem Latvijas iestāžu izdotiem dokumentiem:

 1. Dzimšanas, laulības, miršanas apliecībai;
 2. Konkrētās pārstāvniecības izsniegtai izziņai no Fizisko personu reģistra par ģimenes stāvokli, par laulības faktu, par dzīvesvietu;
 3. Konkrētās pārstāvniecības izsniegtam apliecinājumam, ka persona ir dzīva;
 4. Konkrētās pārstāvniecības izsniegtai izziņai no Sodu reģistra.

Par katru vienā svešvalodā izsniegtu daudzvalodu standarta veidlapu pārstāvniecībā tiek iekasēta konsulārā atlīdzība – 40 EUR.

Izziņu izprasīšana ar vēstniecības starpniecību

Pakalpojums ir pieejams personām, kuras pastāvīgi dzīvo ārvalstīs un Fizisko personu reģistrā ir norādījušas savu dzīvesvietu ārvalstīs.

Lai saņemtu Konsulārās nodaļas pakalpojumus lūdzam pierakstīties pa tālruni +380 44 490 70 37 vai rakstot uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

Izziņas izprasīšana no Fizisko personu reģistra (ukraiņu valodā, angļu valodā vai krievu valodā)

 • Lai izprasītu izziņu no Latvijas Republikas Fizisko personu reģistra (par ģimenes stāvokli, pases datiem, pilsonību u.c.), personai vēstniecībā jāiesniedz:
 1. iesniegums;
 2. pases vai eID;
 3. samaksa - 60 € (2 stundu laikā), 50 € (darba dienas laikā ), 45 € (5 darba dienu laikā).
  Par pārstāvniecībā sniegtajiem pakalpojumiem ir noteikta bezskaidras naudas norēķinu kārtība. Apmeklētājiem klātienē ir iespēja norēķināties:
  • ar maksājumu karti (VISA, VISA Electron, Maestro, Master)
  • veicot bankas pārskaitījumu (Konsulārā nodaļa var izrakstīt rēķinu)

*Fiziskas personas datu (vārda, uzvārda, personas koda un citu veidlapā norādīto personas datu) apstrādes tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts. Latvijas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību ārvalstīs juridiskais pienākums ir apstrādāt personas datus saskaņā ar Ministru Kabineta 17.08.2021. noteikumiem Nr. 563 “Fizisko personu reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība”.

 • Lai izprasītu izziņu no Latvijas Fizisko personu reģistra par norādīto dzīvesvietu, personai vēstniecībā jāiesniedz:
 1. iesniegums;
 2. pases vai eID;
 3. samaksa – 42.50 € (2 stundu laikā).
  Par pārstāvniecībā sniegtajiem pakalpojumiem ir noteikta bezskaidras naudas norēķinu kārtība. Apmeklētājiem klātienē ir iespēja norēķināties:
  • ar maksājumu karti (VISA, VISA Electron, Maestro, Master)
  • veicot bankas pārskaitījumu (Konsulārā nodaļa var sagatavot rēķinu)

*Fiziskas personas datu (vārda, uzvārda, personas koda un citu veidlapā norādīto personas datu) apstrādes tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts. Latvijas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību ārvalstīs juridiskais pienākums ir apstrādāt personas datus saskaņā ar Ministru Kabineta 17.08.2021. noteikumiem Nr. 563 “Fizisko personu reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība”.

 • Lai izprasītu izziņu no Sodu Reģistra par personas (ne)sodāmību Latvijā, personai vēstniecībā jāiesniedz:
 1. iesniegums;
 2. pases vai eID;
 3. apliecinājums par samaksu par Latvijas Iekšlietu ministrijas Informācijas centra pakalpojumiem
  Nepieciešams pārskaitīt uz Latvijas Iekšlietu ministrijas Informācijas centra kontu šādā rekvizītā:

  Saņēmējs

  IeM Informācijas centrs,
  Reģistrācijas apliecības Nr.: 90000289913

  Saņēmējiestāde (banka)

  Valsts kase, kods: TRELLV22
  Subkonts: LV96TREL2140088026000

  Maksājuma uzdevuma iemaksas mērķī jānorāda

  IKK 21399

  • 33,60 € par izziņas (angļu/krievu valodā) sagatavošanu steidzamības kārtībā (uz nākošo darba dienu);
  • 16,80 € par izziņas (angļu/krievu valodā) sagatavošanu pēc piecām darba dienām.
 4. samaksa – 40 €.
  Par pārstāvniecībā sniegtajiem pakalpojumiem ir noteikta bezskaidras naudas norēķinu kārtība. Apmeklētājiem klātienē ir iespēja norēķināties:
  • ar maksājumu karti (VISA, VISA Electron, Maestro, Master)
  • veicot bankas pārskaitījumu (Konsulārā nodaļa var sagatvot rēķinu)

*Fiziskas personas datu (vārda, uzvārda, personas koda un citu veidlapā norādīto personas datu) apstrādes tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts. Latvijas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību ārvalstīs juridiskais pienākums ir apstrādāt personas datus saskaņā ar Ministru Kabineta 23.09.2014 noteikumiem Nr.563 “Noteikumi par ziņu sniegšanu un saņemšanu no Sodu reģistra, valsts nodevas apmēru un izziņas noformēšanas prasībām”.

 • Lai izprasītu izziņu no Sodu Reģistra par personas (ne)sodāmību Latvijā (personām, kurām izziņa nepieciešama ASV vīzas noformēšanai), personai vēstniecībā jāiesniedz:
 1. iesniegums;
 2. pases vai eID;
 3. apliecinājums par samaksu par Latvijas Iekšlietu ministrijas Informācijas centra pakalpojumiem
  Nepieciešams pārskaitīt uz Latvijas Iekšlietu ministrijas Informācijas centra kontu šādā rekvizītā:

  Saņēmējs

  IeM Informācijas centrs
  Reģistrācijas apliecības Nr.: 90000289913

  Saņēmējiestāde (banka)

  Valsts kase, kods: TRELLV22
  Subkonts: LV96TREL2140088026000

  Maksājuma uzdevuma iemaksas mērķī jānorāda

  IKK 21399

  • 21,10 euro par izziņas (angļu valodā) sagatavošanu pēc piecām darba dienām.
 4. samaksa – 40 €.
  Par pārstāvniecībā sniegtajiem pakalpojumiem ir noteikta bezskaidras naudas norēķinu kārtība. Apmeklētājiem klātienē ir iespēja norēķināties:
  • ar maksājumu karti (VISA, VISA Electron, Maestro, Master)
  • veicot bankas pārskaitījumu (Konsulārā nodaļa var izsniegt rēķinu)

*Fiziskas personas datu (vārda, uzvārda, personas koda un citu veidlapā norādīto personas datu) apstrādes tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts. Latvijas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību ārvalstīs juridiskais pienākums ir apstrādāt personas datus saskaņā ar Ministru Kabineta 23.09.2014 noteikumiem Nr.563 “Noteikumi par ziņu sniegšanu un saņemšanu no Sodu reģistra, valsts nodevas apmēru un izziņas noformēšanas prasībām”.

 • Lai izprasītu izziņu no CSDD Transportlīdzekļu reģistra par vadītāja apliecību, personai vēstniecībā jāiesniedz:
 1. iesniegums;
 2. pases vai eID;
 3. samaksa – 40 € (2 stundu laikā).
  Par pārstāvniecībā sniegtajiem pakalpojumiem ir noteikta bezskaidras naudas norēķinu kārtība. Apmeklētājiem klātienē ir iespēja norēķināties:
  • ar maksājumu karti (VISA, VISA Electron, Maestro, Master)
  • veicot bankas pārskaitījumu (Konsulārā nodaļa var izsniegt rēķinu)

* Fiziskas personas datu (vārda, uzvārda, personas koda un citu izziņā norādīto personas datu) apstrādes tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts. Latvijas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību ārvalstīs juridiskais pienākums ir apstrādāt personas datus saskaņā ar Ministru Kabineta 30.04.2019. noteikumiem Nr.185 “Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra noteikumi”.