Vīzas pieteikuma iesniegšana

27.11.2023. 18:26

Ārzemnieks vīzas pieteikumu iesniedz:

Vīzu pieteikumi Latvijas pārstāvniecībās iesniedzami ar ārpakalpojuma kompānijas VFS Global starpniecību (Latvijas Republikas vēstniecība Ukrainā pagaidām nesadarbojas ar VFS Global Ukraine). Sīkāka  informācija pieejama attiecīgās Latvijas pārstāvniecības mājaslapā.

  • Citas Šengenas valsts pārstāvniecībā, ja ārzemnieka pastāvīgajā dzīvesvietā nav Latvijas pārstāvniecības un Latviju vīzu izsniegšanā pārstāv kāda cita Šengenas valsts.

    Citu Šengenas valstu pārstāvniecības Latvijas vārdā izsniedz tikai īstermiņa vīzas (uzturēšanās Šengenas valstīs nepārsniedz 90 dienas 180 dienu laikposmā).

    Ilgtermiņa vīzas citu Šengenas valstu pārstāvniecības Latvijas vārdā neizsniedz.

Citu Šengenas valstu diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības, kas izsniedz vīzas ceļošanai uz Latviju

Normatīvie akti vīzu jomā