Diplomāti

10.10.2023. 10:56
Ilgvars Kļava Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks

Kristaps Purmalis

otrais sekretārs, Pārstāvniecības vadītāja vietnieks iekšpolitikas un ekonomiskās sadarbības jautājumos

Madara Siliņa

otrā sekretāre, Pārstāvniecības vadītāja vietniece reformu un rekonstrukcijas jautājumos

Dzidra Liepiņa

pirmā sekretāre, Konsulārās nodaļas vadītāja

Mārtiņš Amatnieks

otrais sekretārs

Aleksandrs Holmanovs

Latvijas aizsardzības atašejs