Diplomāti

13.10.2021. 14:04
Ilgvars Kļava vēstnieks

Karina Leja

padomniece, Diplomātiskās pārstāvniecības vadītāja vietniece

Edvīns Severs

trešais sekretārs

Dzidra Liepiņa

konsulārās nodaļas vadītāja

Mārtiņš Amatnieks

otrais sekretārs

Aleksandrs Holmanovs

Latvijas aizsardzības atašejs