Vēstnieks

07.10.2022. 16:46

foto Klava

Ilgvars KĻAVA
Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks

Ilgvars Kļava ir pabeidzis studijas Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē. 

Profesionālās zināšanas papildinājis dažādos valsts pārvaldes ierēdņu profesionālo iemaņu paaugstināšanai domātos  mācību kursos – tostarp Starptautiskajai Drošībai un Bruņojuma Kontrolei veltītajās apmācībās Ženēvas starptautisko attiecību institūtā, ASV valdības pretterorisma grupas vadītajos krīzes menedžmenta kursos, Valsts administrācijas skolas kursos, kā arī valodu apmācības kursos. 

Profesionālā karjera aptver dienestu Latvijas vēstniecībā Austrijā, Latvijas Pārstāvniecībā EDSO, Vīnē; kā arī darbojoties Ārlietu ministrijas Pirmā Daudzpusējo attiecību departamenta direktora amatā, Latvijas pārstāvniecībā NATO, pildot Drošības politikas departamenta direktora funkcijas Ārlietu ministrijā, vēlāk ieņemot valsts sekretāra vietnieka amatu, kā arī Politiskā direktora amatu Ārlietu ministrijā. Tam sekoja nozīmējums Latvijas ārkārtējā un pilnvarotā vēstnieka amatā Vācijā, ar blakus akreditāciju Kuveitā, nozīmējums Latvijas ārkārtējā un pilnvarotā vēstnieka amatā Polijā, ar blakus akreditāciju Rumānijā un Bulgārijā. Pēc atgriešanās Rīgā ieņēmis Ģenerāldirektora – Divpusējo attiecību direkcijas vadītāja amatu un šobrīd nozīmēts par Latvijas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Ukrainā. 

Apbalvojumi: Viestura ordeņa 2.šķira; Ministru Kabineta un Ārlietu ministrijas goda raksti, Vācijas Federatīvās Republikas Lielais nopelnu krusts (Großes Verdienstkreuz);  Polijas Republikas Nopelnu ordeņa Komandiera krusts (Krzyż Komandorski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej). 

Hobiji un intereses aptver moderno literatūru, mākslu, kino, starptautisko finanšu tirgu aktualitātes.