Latvijas un Ukrainas divpusējās attiecības

13.05.2015. 13:51

Latvija attiecības ar Ukrainu veido, pamatojoties uz divpusējās sadarbības principiem un Latvijas kā ES un NATO dalībvalsts statusu. Ukraina ir viena no Latvijas prioritātēm Eiropas kaimiņu politikā un Austrumu partnerībā. Starp abām valstīm pastāv konstruktīvs politiskais dialogs, attīstīta līgumtiesiskā bāze, kas aptver praktiski visas sadarbības sfēras.