Latvijas ekonomiskās attiecības ar Īriju

13.09.2019. 14:37

Tāpat kā Latvija Īrija ir maza un atvērta ekonomika. Īrija ierindojas 32. vietā Latvijas preču tirdzniecības partneru sarakstā. Līdz šim Latvijas uzņēmēji lielākoties uz Īriju ir eksportējuši koksni, pārtikas produktus un elektriskās iekārtas. No Īrijas ir importētas elektriskās iekārtas, farmācijas izstrādājumi un dzērieni. Lielākās Īrijas investīcijas Latvijā veiktas nekustamajā īpašumā.

Ņemot vērā, ka šobrīd Īrijā dzīvo aptuveni 25-30 tūkstoši Latvijas pilsoņu, plašas iespējas paveras pārtikas rūpniecības produktu eksportam Īrijas tirgū.

 

INFORMĀCIJAS AVOTI

LIAA interneta lapa: Latvijas ekonomiskā sadarbība ar Īriju