Ziņu aktualizēšana Fizisko personu reģistrā

09.12.2021. 12:41

Saskaņā ar Fizisko personu reģistra likumu, ja persona, kurai ir Latvijas valstiskā piederība, pastāvīgi uzturas ārpus Latvijas, tās pienākums ir paziņot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei savas dzīvesvietas adresi ārvalstīs, kā arī citas izmaiņas Fizisko personu reģistrā iekļautajās ziņās par sevi, saviem bērniem, kas jaunāki par 18 gadiem, un par personām, kas atrodas tās aizbildnībā vai aizgādnībā, ja šīs izmaiņas izdarītas ārvalstu institūcijās.

Ziņas iespējams reģistrēt, vēršoties tieši Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē vai ar Latvijas vēstniecības Īrijā starpniecību.

Par ziņu reģistrāciju par laulību, tās šķiršanu un ziņu iekļaušanu reģistrā par bērnu ar Latvijas vēstniecības Īrijā starpniecību tiek iekasēta konsulārā maksa 40,00 EUR apmērā.

Ziņu reģistrācija par laulību

Lai ar Latvijas vēstniecības Īrijā starpniecību reģistrētu ziņas par ārvalstīs reģistrētu laulību, vēstniecībā personīgi jāiesniedz un jāuzrāda šādi dokumenti:

1)      Sava un dzīvesbiedra/-es personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība);

2)      Iesniegums par laulības noslēgšanu ārvalstī;

3)      Laulības apliecības oriģināls;

4)      Iesniegums par dzīvesvietas adresi Īrijā.

Ziņu reģistrācija par laulības šķiršanu

Lai ar Latvijas vēstniecības Īrijā starpniecību reģistrētu ziņas par ārvalstīs šķirtu laulību, vēstniecībā personīgi jāiesniedz un jāuzrāda šādi dokumenti:

1)      Personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība);

2)      Iesniegums par laulības šķiršanu vai atzīšanu par neesošu ārvalstī;

3)      Šķiršanās tiesas sprieduma oriģināls un Padomes regulas (EK) 2201/2003 39.pantā paredzētais sertifikāts par spriedumu laulības šķiršanas lietā;

4)      Iesniegums par dzīvesvietas adresi Īrijā.

Ziņu reģistrācija par bērnu (bez reģistrācijas Latvijas pilsonībā)

Lai ar Latvijas vēstniecības Īrijā starpniecību reģistrētu ziņas par ārvalstīs dzimušu bērnu (bez reģistrācijas Latvijas pilsonībā), vēstniecībā personīgi jāiesniedz un jāuzrāda šādi dokumenti:

1)      Iesniegums ziņu aktualizācijai;

2)      Dzimšanas apliecības oriģināls;

3)      Abu vecāku personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība);

4)      Iesniegums par dzīvesvietas adresi Īrijā.

Ziņu reģistrācija par dubultpilsonību

Lai ar Latvijas vēstniecības Īrijā starpniecību reģistrētu ziņas par dubultpilsonību, vēstniecībā personīgi jāiesniedz un jāuzrāda šādi dokumenti:

1)      Iesniegums ziņu aktualizācijai;

2)      Personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība);

3)      Otrās pilsonības pases vai personas apliecība vai naturalizācijas sertifikāts;

4)      Iesniegums par dzīvesvietas adresi Īrijā.

Plašāka informācija par ziņu aktualizēšanu Iedzīvotāju reģistrā ir atrodama Pilsonības un migrāciju lietu pārvaldes mājaslapā-

https://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/pakalpojumi/informacija-no-iedzivotaju-registra/zinu-aktualizesana-iedzivotaju-registra/.