Pases un personas apliecības (eID kartes)

19.05.2022. 13:05

Elektroniskais pieraksts tiešsaistē uz pases/eID kartes noformēšanu pieejams šeit.

PIE DOKUMENTU IESNIEGŠANAS VAI SAŅEMŠANAS VĒSTNIECĪBAS KONSULĀRAJĀ NODAĻĀ JĀUZRĀDA PERSONU APLIECINOŠS DOKUMENTS - PASE VAI eID KARTE.

Elektroniskais pieraksts tiešsaistē uz pases/eID kartes noformēšanu pieejams šeit.

2021. gada 1. janvārī spēkā stājušies grozījumi Personu apliecinošu dokumentu likumā, nosakot pienākumu personām, kuras sasniegušas 15 gadu vecumu, saņemot pasi, saņemt arī personas apliecību (eID karti).

Fiziskas personas datu (vārda, uzvārda, personas koda un citu iesniegumā norādīto personas datu) apstrādes tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts. Latvijas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību ārvalstīs juridiskais pienākums ir apstrādāt personas datus saskaņā ar Ministru Kabineta 21.02.2012. noteikumiem Nr. 134 “Personu apliecinošu dokumentu noteikumi”.

Iesniedzot pieteikumu jaunu personu apliecinošu dokumentu noformēšanai, jānodod vecie personu apliecinošie dokumenti arī tad, ja tiem jau beidzies derīguma termiņš!

Kādos gadījumos ir jāpiesakās pases vai/un personas apliecības noformēšanai?

Dokumenti Latvijas personu apliecinoša dokumenta noformēšanai vēstniecībā tiek pieņemti šādos gadījumos:

1. Personu apliecinoša dokumenta pirmreizēja izsniegšana;

2. Iepriekšējais personu apliecinošais dokuments ir zudis, iznīcināts;

3. Iepriekšējais personu apliecinošais dokuments ir kļuvis lietošanai nederīgs, jo:

- mainījies personas vārds vai uzvārds (vārds un uzvārds);

- mainījies personas tiesiskais statuss;

- personu apliecinošā dokumentā ir bojājumi, kuru dēļ nav iespējams vizuāli identificēt personu apliecinošā dokumenta turētāju vai izlasīt tajā norādīto informāciju, vai personu apliecinošais dokuments neatbilst noteiktajam paraugam;

- personu apliecinošā dokumentā izdarītas normatīvajos aktos neparedzētas atzīmes vai sākotnējā satura izmaiņas;

- mainījušās personu apliecinošā dokumentā norādītās ziņas par tā turētāju vai konstatētas neprecizitātes tā ierakstos;

- personu apliecinoša dokumenta turētājs rakstiski ir ziņojis par dokumenta zudumu Personu apliecinošu dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, bet dokuments ir atrasts;

- beidzies personu apliecinoša dokumenta derīguma termiņš;

4. Persona vēlas saņemt jaunu personu apliecinošu dokumentu, jo mainījies personas izskats;

5. Iepriekšējais personu apliecinošais dokuments nav derīgs ceļošanai;

6. Persona vēlas saņemt jaunu pasi derīgas iepriekšējā parauga pases vietā;

7. Persona vēlas saņemt otru cita veida personu apliecinošu dokumentu;

8. Uzturēšanās atļaujas reģistrācija;

9. Uzturēšanās atļaujas atkārtota izsniegšana

 Kur un kā var pieteikties pases vai/un personas apliecības noformēšanai?

Pieteikties un saņemt pasi vai/un personas apliecību var Īrijā - Latvijas Republikas vēstniecībā Dublinā vai Latvijā - PMLP teritoriālajā nodaļā.

·         Persona, kura uzturas ārvalstī, personu apliecinoša dokumenta (izņemot Savienības pilsoņa personas apliecību vai uzturēšanās atļauju) izsniegšanai nepieciešamos dokumentus iesniedz vai uzrāda Latvijas pārstāvniecībā un personu apliecinošu dokumentu saņem tajā pārstāvniecībā, kurā persona iesniedza vai uzrādīja dokumentus.

·         Personām, kuras ir vecākas par 15 gadiem, ir jāpiesakās pasei vai/un personas apliecībai personīgi.

·         Personām, kuras jaunākas par 15 gadiem, ir jāierodas vēstniecībā kopā ar vecāku vai aizbildni (Latvijas pilsoni/nepilsoni vai citas ES dalībvalsts pilsoni), kam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība. Ja dokumentus iesniedz cita persona – nepieciešams uzrādīt personas vecāka notariāli apliecinātu pilnvaru.

·         Gadījumā, ja par personām, kuras jaunākas par 15 gadiem, dokumentus pases vai/un personas apliecības izsniegšanai iesniedz vecāks, kurš ir ārvalstnieks (nav ES dalībvalsts pilsonis), viņš uzrāda otra vecāka, kurš ir Latvijas pilsonis/nepilsonis, notariāli apliecinātu piekrišanu dokumentu iesniegšanai un / vai pases vai/un personas apliecības saņemšanai.

Informācija Konsulārās nodaļas apmeklētājiem

 • Uz apmeklējumu jāierodas precīzi norādītajā laikā un ņemot līdzi nepieciešamos dokumentus un AIZPILDĪTAS ANKETAS;
 • Norēķini par pakalpojumiem veicami tikai ar maksājuma karti. Maksājumu var veikt arī cita persona ar savu maksājuma karti, šādā gadījumā personas klātbūtne Konsulārajā nodaļā ir obligāta (personai jāuzrāda personu apliecinošs dokuments);
 • Ņemot vērā Covid-19 straujo saslimstības izplatību, Konsulārajā nodaļā joprojām tiek ievēroti veselības drošības pasākumi:
  • sejas maskas lietošana un roku dezinfekcija, ienākot Konsulārās nodaļas telpās ir obligāta;
  • ja klientam pirms ierašanās uz pieņemšanu ir saslimšanas simptomi, lūdzam nekavējoties atcelt apmeklējumu.
 • Ārkārtas situācijās, kad nepieciešama steidzama atgriešanās Latvijā, aicinām sazināties ar vēstniecības konsulāro nodaļu, rakstot uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.. Ārkārtas situācija ir jāpamato ar pierādījuma dokumentiem, piemēram, ar ārsta izziņu smagas slimības gadījumā, ar miršanas apliecību tuvinieka nāves gadījumā u.c. 

 Kādi dokumenti ir jāiesniedz, lai noformētu pasi vai/un personas apliecību?

Lai saņemtu pasi vai/un personas apliecību sakarā ar to, ka pase vai/un personas apliecība kļuvusi lietošanai nederīga vai persona vēlas nomainīt vecā parauga pasi pret jauno pasi, jāiesniedz šādi dokumenti:

Personai līdz 15 gadu vecumam dokumentus pasei un/vai eID kartei iesniedz vecāks (Latvijas pilsonis/nepilsonis vai citas ES dalībvalsts pilsonis), uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

Personai, kura vēlas mainīt pasi vai/un personas apliecību sakarā ar uzvārda maiņu pēc laulības noslēgšanas Īrijā, vispirms ir jāpaziņo par savu laulību, ierodoties vēstniecībā un iesniedzot laulības apliecību un abu laulāto pases. Pases vai/un personas apliecības maiņai varēs pieteikties tikai pēc attiecīgo izmaiņu izdarīšanas Latvijas iedzīvotāju reģistrā. Gadījumā, ja uzvārda rakstība latviešu valodā ir atšķirīga no uzvārda rakstības oriģinālvalodā, iesniedzot dokumentus pases vai/un personas apliecības noformēšanai, ir jāuzrāda laulības apliecība.

Lai nokārtotu Latvijas pasi vai/un personas apliecību Īrijā dzimušam bērnam, pirms pases vai/un personas apliecības dokumentu iesniegšanas ir jāveic Īrijā dzimuša bērna reģistrācija par Latvijas pilsoni. Dokumenti pases vai/un personas apliecības noformēšanai vēstniecībā var tikt iesniegti tikai pēc tam, kad bērns ir atzīts par Latvijas pilsoni un viņam ir piešķirts Latvijas personas kods.

Lai saņemtu pasi vai/un personas apliecību sakarā ar to, ka pase vai/un personas apliecība ir bojāta, nozaudēta, nozagta vai iznīcināta ir jāiesniedz šādi dokumenti:

·         Paziņojums par pases vai/un personas apliecības zudumu;

·         izziņa no policijas (par to, ka pase vai/un personas apliecība ir zudusi vai nozagta);

·         paziņojums par notikumu ar dokumentu (aizpildāms vēstniecībā);

Pirmreizēja pases/eID kartes pieteikšana (personas kods ir jau piešķirts, pase/eID karte iepriekš nav bijusi)

Lai noformētu pirmo personu apliecinošo dokumentu, personai ir jābūt reģistrētai Latvijas pilsonībā.

Ierodoties pieteikti pirmo pasi, līdzi jāņem:

 • dzimšanas apliecības pilnā forma, kurā norādīti vecāku vārdi (ar kuru persona reģistrēta Latvijas pilsonībā);
 • lēmums no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes par personas koda piešķiršanu;
 • personas ārvalsts pase (ja persona šobrīd ir arī citas valsts pilsonis);
 • bērniem līdz 15 gadu vecumam vēstniecībā jāierodas kopā ar vecāku (Latvijas pilsoni/nepilsoni) vai aizbildni, kuram ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai eID karte);
 • bērniem līdz 5 gadu vecumam fotogrāfija dokumentiem uz valta fona, izgatavota fotosalonā, ar skatu objektīvā un acīm vaļā (35mm x 45 mm);
 • aizpildīts iesniegums dokumentu saņemšanai pa pastu un e-sertifikātu aktivizēšanai;
 • aizpildīts iesniegums par dzīvesvietas ārvalstīs paziņošanu;
 • bankas maksājumu karte uz Jūsu vārda (ja maksātājs ir cita persona, tai jābūt klāt maksāšanas brīdī un jāuzrāda sava pase/eID karte).

Pases pieteicējam jebkurā vecumā jābūt klāt apmeklējuma laikā. Personām, kuras jaunākas par 15 gadiem, dokumentus iesniedz vecāks vai aizbildnis. Ja dokumentus iesniedz cita persona - nepieciešams uzrādīt personas vecāka notariāli apliecinātu pilnvaru. 

 Samaksa par pases un/vai personas apliecības noformēšanu

Personu apliecinošu dokumentu noformēšana parastā kārtībā (4-6 nedēļu laikā)

 

Pieaugušajiem

Personai līdz 20 gadu vecumam
Pensionāram (uzrādot pensionāra apliecību)        
1. vai 2. grupas invalīdam (uzrādot invaliditāti apliecinošu dokumentu)

 Pase

 EUR 70,00

EUR 55,00

 Pase un ID karte

EUR 75,00

EUR 60,00

 ID karte

Dokumentu pārsūtīšana konsulārajā apgabalā*

*cena par vienu aploksni

 

EUR 55,00

EUR 10,00

EUR 45,00

EUR 10,00

Personu apliecinošu dokumentu noformēšana steidzamā kārtībā (3-4 nedēļu laikā)

 

Pieaugušajiem

Personai līdz 20 gadu vecumam
Pensionāram (uzrādot pensionāra apliecību) 
1. vai 2. grupas invalīdam (uzrādot invaliditāti apliecinošu dokumentu)

 Pase

 EUR 95,00

EUR 70,00

 Pase un ID karte

EUR 110,00

EUR 85,00

 ID karte

Dokumentu pārsūtīšana konsulārajā apgabalā*

*cena par vienu aploksni

EUR 70,00

EUR 10,00

EUR 55,00

EUR 10,00

Bērnu datu ierakstīšana vecāku pasēs

Ziņas par bērniem līdz 18 gadiem var tikt ierakstītas vecāku pasēs tikai pēc attiecīgo ziņu iekļaušanas Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistrā.

Ziņas par bērniem var tikt ierakstītas kā ar Latvijas Republikas personas kodu (gadījumā, ja bērns ir atzīts par Latvijas pilsoni un viņam ir piešķirts personas kods) tā arī bez personas koda (gadījumā, ja bērnam ir Īrijas vai citas valsts pilsonība un nav piešķirts Latvijas personas kods). Par bērnu datu ierakstīšanu vecāku pasēs tiek iekasēta konsulārā nodeva par dokumentu pārsūtīšanu 40,- eiro apmērā.

 Informācija ceļotājiem

Latvijas pilsoņa pase, kura izdota laikposmā no 2002.gada 1.jūlija līdz 2007.gada 19.novembrim un kuras derīguma termiņš ir 50 gadu, un nepilsoņa pase, kura izdota laikposmā no 1997.gada 10.aprīļa līdz 2007.gada 19.novembrim un kuras derīguma termiņš ir 50 gadu, sākot ar 2010.gada 1.novembri nav derīga ceļošanai, izņemot ceļošanu uz Šengenas līguma valstīm.

Minētās pases nav derīgas ceļošanai uz Īriju.

 Fotogrāfijas

Fotografēšana notiek vēstniecībā uz vietas pieteikuma noformēšanas laikā. Tas neattiecas uz bērniem līdz 5 gadu vecumam. Bērniem līdz 5 gadu vecumam ir jāierodas vēstniecībā kopā ar vecāku, līdzi ņemot 1 fotogrāfiju. Vēstniecības darbinieki uz vietas pārliecināsies par bildes atbilstību personai un noformēs pases pieteikumu. Pases pieteikuma noformēšanas brīdī persona var iepazīties ar pases pieteikumā iekļauto informāciju, lai pārliecinātos par tās pareizību.

 Pirkstu nospiedumi

Tiks noņemti vai/un personas apliecības pieteikuma brīdī personām no 12 gadu vecuma.

Paraksts

Pases vai/un personas apliecības pieteikumā ir jāparakstās personām no 10 gadu vecuma.

 Latvijas pilsoņa vai nepilsoņa personu apliecinošu dokumentu izdod ar šādu derīguma termiņu:

·         personai līdz piecu gadu vecumam – uz diviem gadiem vai ceļojuma laiku, ja tas ilgāks par diviem gadiem, bet ne ilgāku par pieciem gadiem;

·         personai no piecu gadu vecuma līdz 20 gadu vecumam – uz pieciem gadiem;

·         personai no 20 gadu vecuma – uz 10 gadiem.