Vēstniecības darba laiki

25.08.2021. 17:38

Darba laiks:

Vēstniecības darba laiks ir darba dienās no 08.30 līdz 17.00

Konsulārā nodaļas apmeklētāju pieņemšanas laiks:

Pirmdiena, trešdiena, piektdiena no 10:00 līdz 13:00

Otrdiena, ceturtdiena no 13:00 līdz 16:00

Zvani par konsulārajiem jautājumiem tiek pieņemti:

Pirmdienā, trešdienā, piektdienā no 14:00 līdz 16:00

Otrdienā, ceturtdienā no 10:00 līdz 12:00

Vēstniecība un Konsulārā nodaļa ir slēgta Latvijas svētku dienās. Īrijas oficiālajās brīvdienās apmeklētāju pieņemšana netiek veikta.

1.janvārī Jaungada dienā
* Lielajā piektdienā, Pirmajās un Otrajās Lieldienās
1.maijā Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas dienā. Darba svētkos
4.maijā Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā
23.jūnijā Līgo dienā
24.jūnijā Jāņu dienā
18.novembrī Latvijas Republikas Proklamēšanas dienā
24. decembris Ziemassvētkos
25.decembrī Pirmajos Ziemassvētkos
26.decembrī Otrajos Ziemassvētkos
31.decembrī Vecgada dienā