Īrijā dzīvojošajiem valstspiederīgajiem

01.04.2019. 10:12


Lai atrastu darbu un veiksmīgi iekļautos Īrijas darba tirgū, potenciālajam darba ņēmējam noteikti jābūt angļu valodas pamatzināšanām. Viesstrādniekiem no Latvijas jāņem vērā, ka lielākā daļa Īrijas darba devēju darba ņēmējiem kā vienu no prasībām izvirza elementāras angļu valodas zināšanas. Prasme sazināties angļu valodā ļaus jums ne tikai veiksmīgi pildīt jūsu tiešos darba pienākumus, bet arī novērsīs pārpratumus ar darba devēju un ļaus jums veiksmīgi iekļauties Īrijas darba tirgū.

Pirms došanās uz Īriju, pārliecinieties, ka jūsu rīcībā ir:

 • derīga pase / eID karte;
 • derīga EVAK karte (Eiropas veselības apdrošināšanas karte) un vēlams arī dzīvības apdrošināšanas polise;
 • derīga transportlīdzekļa vadītāja apliecība (ja jums tāda ir izsniegta);
 • jūsu un jūsu bērnu (ja jums līdzi dodas bērni) dzimšanas apliecības oriģināls un tās notariāli apstiprināts tulkojums angļu valodā;
 • CV angļu valodā;
 • izglītības diplomu un sertifikātu oriģināli un to notariāli apstiprinātas kopijas tulkotas angļu valodā;
 • pietiekami finanšu līdzekļi iztikai līdz pirmajai algai vai biļetei atpakaļ uz Latviju, maksājumu kartes un/vai kredītkartes, fotogrāfijas.

Informāciju par brīvajām darba vietām Īrijā iespējams meklēt :

 

Pēc ierašanās Īrijā :

 • Sameklējiet sev piemērotu dzīves vietu. Īrēšanai ir pieejami gan mēbelēti, gan nemēbelēti dzīvokļi un mājas. Parasti tiek prasīts garantijas depozīts viena mēneša īres apjomā. Plašāku informāciju par dzīvokļu/māju īri lūdzam skatīt nekustamo īpašumu mājaslapās www.daft.ie vai www.myhome.ie. Informāciju par dzīves vietu Īrijā var meklēt arī : www.hostels-ireland.com; www.anoige.ie
 • noformējiet PPSNo (personīgais sabiedrisko pakalpojumu numurs - Personal Public Service Number) Sociālās labklājības nodaļā (Social Welfare Office).Šie numuri nepieciešami, lai uzsāktu darba attiecības Īrijā un persona iekļautos nodokļu, sociālās apdrošināšanas un sociālās labklājības sistēmā šajā valstī. Lai iegūtu plašāku informāciju par PPSNo pieprasīšanu un nepieciešamajiem dokumentiem, sazinieties ar Jums tuvāko Nodarbinātības un sociālās aizsardzības departamentu.
 • Atveriet bankas kontu. Informāciju par bankas konta atvēršanu skatīt šeit - Citizensinformation centra mājaslapā

 

Uzsākot darbu :

 • Iepazīties ar informāciju par nodarbinātības tiesībām Īrijā variet šeit - http://www.workplacerelations.ie/en/ .
 • Pieprasiet darba devējam Paziņojumu par darba noteikumiem (Terms of Employment). 1994. gadā pieņemtais Darba Noteikumu likums nosaka, ka darba devējam jānodrošina darba ņēmējs ar rakstisku un detalizētu darba ņēmēja darba noteikumu paziņojumu. Cita starpā rakstiskajam paziņojumam jāsatur informācija par darba ņēmēju, viņa adresi, amata nosaukumu, darba uzsākšanas datumu, paredzamo līguma darbības ilgumu, darba samaksas likmi, atvaļinājumu utt. Plašāku informāciju skatīt šeit http://www.workplacerelations.ie/en/What_You_Should_Know/Terms_of_Employment/ .
 • Jautājumos par veselības un darba drošības uzraudzību Īrijā atbildīgā institūcija ir Veselības un drošības iestāde – Health and Safety Authority.
 • Izskatiet iespēju iestāties arodbiedrībā. Dalība arodbiedrībā ir brīvprātīga. Viena no lielākajām Īrijas arodbiedrībām ir SIPTU http://www.siptu.ie/. 

Esot Īrijā :

 • Paziņojiet par savu dzīvesvietu Īrijā vai īslaicīgas ieceļošanas laikā reģistrējieties vēstniecības Konsulārajā reģistrā;
 • Ievērojiet mītnes zemes likumus un paražas;
 • Apmeklējiet angļu valodas kursus, ja jūsu angļu valodas zināšanas nav pietiekamas;
 • Sekojiet, lai jums būtu derīga dzīvības un veselības apdrošināšanas polise;
 • Esiet saviem tuviniekiem Latvijā un/vai Īrijā vienmēr sasniedzams – informējiet savus tuviniekus par savu dzīves un darba vietu, uzturiet ar viņiem regulārus kontaktus. Galvenais - nekad neatstājiet tuviniekus neziņā par savu atrašanās vietu Īrijā;
 • Uzturiet kontaktus ar latviešu kopienu Īrijā. Kontakti ar citiem latviešiem Īrijā ļaus jums labāk iejusties Īrijas vidē un uzturēt saikni ar Latviju;
 • Sargājiet savus personu apliecinošos dokumentus – īpaši pasi un autovadītāja apliecību, nodrošinieties ar šo dokumentu kopijām. Neļaujiet šiem dokumentiem nokļūt tādu cilvēku rokās, kuri tos izmantos ļaunprātīgos nolūkos.
 • Ja ir nepieciešama konsultācija ģimenes un bērnu tiesību jautājumos, iesakām vērsties Īrijas atbildīgajā institūcijā Bērnu un ģimenes lietu aģentūrā – Child and Family Agency.
 • Jautājumos par darba ņēmēju tiesībām, darba devēju un darba ņēmēju civiltiesiskajām attiecībām un sūdzību gadījumos par Īrijas darba devējiem lūdzam vērsties Īrijas Nacionālajā nodarbinātības tiesību institūcijā NERA vai Nodarbinātības Apelācijas tribunālā (Employment Appeals Tribunal). Par pārkāpumiem no darba devēja puses varat ziņot arī Īrijas Migrantu tiesību centram (Migrant Rights Centre Ireland), kā arī CrossCare Migrant Project. Detalizētāka informācija darba meklētājiem ārzemēs pieejama Labklājības ministrijas mājaslapā.