Biežāk uzdotie jautājumi

01.04.2019. 11:29

1. Kāda ir Latvijā reģistrēta transportlīdzekļa izmantošanas kārtība Īrijā?

No 2010. gada 1. septembra ieviestas izmaiņas no ārvalstīm ievestu transportlīdzekļu reģistrācijas kārtībā – pirmsreģistrācijas pārbaudes veic National Car Testing Service (NCTS). Personai, kura vēlas reģistrēt transportlīdzekli, iepriekš jāpiesakās uz pirmsreģistrācijas pārbaudi kādā no norādītajiem NCT centriem.

To iespējams izdarīt:

  • pa pastu – Vehicle Registration Tax Inspection, 3026 Lakedrive, Citywest Business Campus, Naas Road, Dublin 24
  • telefoniski – 1890 927 787
  • internetā

Ievedot valstī automašīnu, īpašniekam 7 dienu laikā jāpiesakās reģistrācijai un 30 dienu laikā reģistrācijas process jāpabeidz.

NCTS pirmsreģistrācijas apskatē jāierodas noteiktajā laikā ar transportlīdzekli un nepieciešamajiem dokumentiem. Ja pēc transportlīdzekļa un dokumentu pārbaudes tiek atzīts, ka transportlīdzeklis atbilst nosacījumiem, reģistrācijas dati tiek nosūtīti Ieņēmumu dienestam, kas nosaka Vehicle Registration Tax (VRT) apmēru. Pēc VRT samaksāšanas Ieņēmumu dienests nosūta klienta reģistrācijas numuru uz attiecīgo NCTS centru, kur īpašniekam tiek izsniegtas automašīnas reģistrācijas numura zīmes. Transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību īpašniekam Transporta departaments noteiktajā laikā nosūta pa pastu.

Jaunā transportlīdzekļa reģistrācijas kārtība personām papildus izmaksas neradīs.

Par transporta līdzekļa reģistrācijas nodokli

Vairāk par Vehicle Registration Tax (VRT) varat uzzināt mājaslapā http://www.vrt.ie/

Gadījumā, ja Īrijas apdrošināšana kompānija pieprasa izziņu par Jūsu vadīto transportlīdzekļu apdrošināšanas vēsturi, Jums nepieciešams sazināties ar Latvijas Transportlīdzekļu Apdrošinātāju biroju, kurš jums izsniegs šādu izziņu. Kārtība, kā jāpieprasa izziņas par transportlīdzekļu apdrošināšanas vēsturi, ir atrodama Latvijas Transportlīdzekļu Apdrošinātāju biroja mājaslapā http://www.ltab.lv/lv/dati_no_datubazes/page243.


 2. Kādi dokumenti nepieciešami, ceļojot ar mājdzīvnieku uz un no Īrijas?

Pārliecinieties, vai mājdzīvnieka pasē ir nepieciešamās atzīmes par veiktajām vakcinācijām saskaņā ar attiecīgās ārvalsts prasībām. Informācija par mājdzīvnieku ievešanas noteikumiem Īrijā atrodama šeit. Atbildīgā institūcija par mājdzīvnieku ievešanu Latvijā ir Pārtikas un Veterinārais dienests, informācija angļu valodā pieejama šeit.


 3. Kas segs izdevumus par ārvalstīs sniegto medicīnisko palīdzību, ja ceļojumam nebūs iegādāta veselības apdrošināšana?

Ja ceļotājs nebūs noformējis EVAK un / vai nebūs iegādājies ceļojuma apdrošināšanas polisi, visi izdevumi, kas saistīti ar medicīniskās palīdzības saņemšanu ārvalstīs (ārstēšana, personas transportēšana, personas mirstīgo atlieku transportēšana nāves gadījumā), jāsedz ceļotājam pašam vai viņa tuviniekiem.


 4. Ko darīt, ja ārzemēs pazudis tuvinieks?

Ja ir pamatotas aizdomas par personas bezvēsts prombūtni ārvalstīs, tuviniekiem jāvēršas Latvijas Valsts policijā. Ar personu meklēšanu nodarbojas arī Latvijas Sarkanais Krusts. 


 5. Vai bērnam var būt divas pilsonības? 

Latvijas pilsoņu bērniem dubultā pilsonība ir iespējama ar jebkuru valsti. Proti, ja bērna dzimšanas brīdī viens no vecākiem ir Latvijas pilsonis, bērns ir atzīstams par Latvijas pilsoni, neskatoties uz to, ka viņam jau ir citas valsts pilsonība.

Latvijas pilsonis, kuram līdz pilngadības sasniegšanai ir izveidojusies dubultā pilsonība ar valsti, kas nav atļauto valstu sarakstā, pēc pilngadības sasniegšanas līdz 25 gadu vecumam būs jāizdara izvēle, kuras valsts pilsonību saglabāt. Šis pienākums neattiecas uz Latvijas pilsoni, kuram Latvijas pilsonība reģistrēta kā trimdinieku pēctecim vai arī dubultā pilsonība izveidojusies ar atļauto valsti.


 6. Kas jāņem vērā attiecībā uz laulības reģistrēšanu?

PIE DOKUMENTU IESNIEGŠANAS VAI SAŅEMŠANAS LATVIJAS VĒSTNIECĪBAS KONSULĀRAJĀ NODAĻĀ JĀUZRĀDA PERSONU APLIECINOŠS DOKUMENTS - PASE VAI eID KARTE

Ja jūs esat pieņēmuši lēmumu stāties laulībā, vispirms jums ir jāizlemj, kurā valstī un kādā iestādē jūs vēlaties reģistrēt laulību, jo ir vairākas iespējas: laulāties dzimtsarakstu nodaļā vai baznīcā, Īrijā vai Latvijā.

Ja jūs vēlaties noslēgt laulību pēc Latvijas likumiem, to ir iespējams izdarīt Latvijā. Ja jūs vēlaties noslēgt laulību Īrijā, tas jādara pēc Īrijas noteikumiem.

Informāciju par laulības noslēgšanas kārtību Īrijas baznīcās var meklēt pie jūsu Īrijas garīdznieka jūsu draudzē; savukārt informācija par laulību noslēgšanas kārtību Īrijas dzimtsarakstu birojos ir atrodama šeit http://www.welfare.ie/en/Pages/Getting_Married.aspx  

Īrijas pilsētu/apgabalu dzimtsarakstu biroju kontaktinformācija pieejama šeit

Ja Jūs vēlaties noslēgt laulību Latvijā, lūdzam konsultēties izvēlētajā dzimtsarakstu nodaļā vai baznīcā.

Ja laulību reģistrēsiet Latvijā, vēstniecībā ir iespēja saņemt izziņu par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi.

Lai saņemtu vēstniecībā izziņu par izziņu par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi, personām, kuras vēlas noslēgt laulību (gan līgavai, gan līgavainim - Latvijas pilsoņiem vai nepilsoņiem) un ir likumā noteiktajā kārtībā paziņojuši par savu dzīvesvietu ārvalstīs, personīgi jāierodas vēstniecībā un jāiesniedz visi laulības noslēgšanai nepieciešamie dokumenti. Laulību iesniegumi Latvijas vēstniecībā Īrijā tiek pieņemti tikai pēc iepriekšēja pieraksta, pierakstīties var, zvanot vēstniecībai pa tālruni: 01 478 0156.  Valsts nodeva par izziņas izsniegšanu par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi ir 14 EUR.

Laulību noslēdz ne agrāk kā viena mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc iesnieguma un citu laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu iesniegšanas Latvijas vēstniecībā Īrijā, ja laulības noslēgšanai nav Civillikumā norādīto šķēršļu.

Ja pastāvīgi dzīvojiet Īrijā, par laulības noslēgšanu Īrijas iestādēs (vai citā ārvalstī) Jums ir jāpaziņo Latvijas vēstniecībā Īrijā.

Ja laulība ir reģistrēta starp diviem Latvijas pilsoņiem, vēstniecībā paziņot par laulību ir jāierodas abiem laulātajiem.

Īrijas izsniegtie publiskie dokumenti ir atbrīvoti no legalizācijas vai apliecināšanas (Apostille) prasības vai kādas citas līdzīgas formalitātes.

 Lai paziņotu par Īrijā noslēgtu laulību, nepieciešami sekojoši dokumenti:

Uz Jūsu iesnieguma pamata tiks veiktas izmaiņas Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistrā par Jūsu laulību un uzvārdu (ja tas mainās). Pēc uzvārda maiņas Iedzīvotāju reģistrā jāsaņem jauna pase / personas apliecība ar jauno uzvārdu.


 7. Kur iespējams iegūt informāciju par personas koda maiņu?

2017. gada 1. jūlijā stājas spēkā grozījumi Iedzīvotāju reģistra likumā, kas paredz jaunu personas kodu izveides sistēmu.

No 2017. gada 1. jūlija visām personām, par kurām iekļautas ziņas Iedzīvotāju reģistrā (personas pirmuzskaite), tiek piešķirts individuāls personas kods, kas sākas ar cipariem “32”.

Personas, kurām ir līdzšinējais personas kods, var mainīt to uz jauno personas kodu, kurā netiek norādīts dzimšanas datums. Personas koda maiņa ir iespējama tikai vienu reizi.

Plašāka informācija par personas koda maiņu pieejama Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājas lapā.