Latvija pauž nožēlu par Krievijas varasiestāžu mēģinājumu likvidēt biedrību “Starptautiskais Memoriāls” un cilvēktiesību aizstāvības centru “Memoriāls”

22.11.2021. 16:17

Latvija pauž nožēlu par Krievijas Ģenerālprokuratūras lēmumu vērsties Augstākajā tiesā, pieprasot lemt par vēstures, izglītības, labdarības un cilvēktiesību aizstāvības biedrības “Starptautiskais Memoriāls” likvidāciju un Maskavas prokuratūras iesniegumu Maskavas pilsētas tiesā ar prasību likvidēt cilvēktiesību aizstāvības centru “Memoriāls”.

Nobela miera prēmijas saņēmēja Andreja Saharova dibinātais “Memoriāls” un tā centrs ir viena no senākajām un nozīmīgākajām nevalstiskajām organizācijām Krievijā, kas vairākas desmitgades nodarbojusies ar cilvēktiesību pārkāpumu monitoringu, Staļinisma noziegumu izpēti un dokumentāciju, kā arī politisko represiju upuru piemiņas iemūžināšanu. Biedrība “Memoriāls” ir devusi būtisku ieguldījumu vēsturiskās patiesības izzināšanā, cilvēciskās cieņas un taisnīguma atjaunošanā, kā arī sniegusi nozīmīgu atbalstu mūsdienu cilvēktiesību aizsardzībā un sabiedrības izglītošanā. Tā kļuvusi par vienu no cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības stūrakmeņiem Krievijā.

Biedrībai “Memoriāls” izvirzītās apsūdzības ir vērtējamas kā politiski motivētas. Tas ir kārtējais mēģinājums apklusināt organizāciju, kas iestājas par patiesību un cilvēktiesībām un kuras  darbība nesaskan ar Krievijas varas oficiālo pieeju un tās centieniem pārrakstīt vēsturi un vēlmi apkarot viedokļu dažādību. Jau vairākus gadus abām organizācijām piešķirts “ārvalstu aģenta” statuss, un tās darbinieki tiek pakļauti nopietnam spiedienam no varasiestāžu puses, tādējādi cenšoties ierobežot to darbību.

Diemžēl organizācijas “Memoriāls” vajāšana nav atsevišķs incidents. Tas iekļaujas varas iestāžu īstenotajā kampaņā pret izteiksmes brīvību Krievijā, uzturot spiedienu un represijas pret pilsonisko sabiedrību, nevalstiskajām organizācijām, neatkarīgajiem medijiem un politisko opozīciju, kas pauž atšķirīgu viedokli. Aicinām Krievijas varas iestādes pārdomāt šo lēmumu un pārtraukt spiedienu pret pilsonisko sabiedrību un neatkarīgajiem medijiem.

22. novembrī, lai paustu solidaritāti ar “Memoriālu” un izteiktu atbalstu tā darbības turpināšanai, Latvijas vēstnieks Krievijas Federācijā Māris Riekstiņš apmeklēja biedrību “Starptautiskais Memoriāls” un tikās ar valdes priekšsēdētāju Janu Račinski (Ян Рачинский) un valdes locekli Sergeju Krivenko  (Сергей Кривенко).