Latviešu skola Maskavā atzīmē 30 gadu jubileju

25.05.2024. 21:53
Latviešu skola Maskavā atzīmē 30 gadu jubileju

25.05. vēstniecības vadītāja p.i. Dace Rutka sveica Latviešu skolu Maskavā 30 gadu jubilejā, atzīmējot, ka skola ir godam nesusi tālāk tās dibinātāja vēstnieka Jāņa Petera ideju – mācīt latviešu valodu, kultūru un tradīcijas.

Pateicoties par ilggadīgo darbu vadot Latviešu skolu Maskavā, Dace Rutka pasniedza skolas vadītājai Antrai Levovai Ārlietu ministrijas Atzinības rakstu, bet vēstniecības Atzinības rakstus vēstures skolotājai Ilzei Rengai un latviešu valodas skolotājai Alisei Žilinskai.

Skolu jubilejā sveica Maskavas Latviešu biedrības pr-js Jānis Dambītis un biedrības koris “Tālava”, Sanktpēterburgas Latviešu skolas skolotājas un vecāki, bet skolas absolventi sniedza muzikālus priekšnesumus.

Projektu atbalsta Latvijas Republikas Ārlietu ministrija no diasporas atbalsta projektu programmas līdzekļiem.

https://www.facebook.com/arlietuministrija/?locale=lv_LV

 

paipv=0&eav=AfbVKTBnriUJTDMnNyP0rh8vKBCaAIgZZWNC2aiMEg62b8OX3_YFoSc1A0VYEFdOW4E&_rdr