Ārzemnieka eID karte

17.01.2022. 15:27

Ar mērķi sekmēt ārzemnieku iekļaušanos Latvijas digitālajā vidē un veicināt ekonomikas, zinātnes, izglītības un kultūras sakaru attīstību Latvijā, Latvijas Republikas vēstniecībā Krievijas Federācijā iespējams noformēt jaunu elektroniskās identifikācijas līdzekli – ārzemnieka eID karti.

Ārzemnieka eID karte nodrošina ārzemniekam iespēju pilnvērtīgi darboties elektroniskajā vidē: izmantot valsts e-pakalpojumus, lietot e-adresi saziņai ar valsts iestādēm, elektroniski identificēties un parakstīt dokumentus, tādējādi - kopumā lietot plašu valsts sniegto pakalpojumu klāstu. Tā ļauj ērti un ātri apliecināt savu identitāti iestādēs un uzņēmumos Latvijā.

Vienlaikus jāvērš uzmanība, ka ārzemnieka eID karte nav ceļošanas dokuments un neapliecina personas uzturēšanās tiesības Latvijā.

Plašāka informācija par ārzemnieka eID karti pieejama Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājaslapā.

Pieteikties ārzemnieka eID kartes saņemšanai Latvijas Republikas vēstniecībā Krievijas Federācijā iespējams šeit.