Krievijas Federācijas pilsoņu ieceļošana Latvijā

21.06.2024. 15:32

Krievijas Federācijas pilsoņu vīzu pieteikumu pieņemšana

Latvijas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs pieņem tikai noteiktu personu kategoriju Krievijas Federācijas pilsoņu vīzu pieteikumus:

1)     Latvijas valstspiederīgo ģimenes locekļi (laulātie, vecāki, vecvecāki, bērni, mazbērni, kā arī apgādībā esošās personas);

2)     Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas valstspiederīgo ģimenes locekļi (atbilstoši Ministru kabineta 2011. gada 30. augusta noteikumiem Nr.675 "Kārtība, kādā Savienības pilsoņi un viņu ģimenes locekļi ieceļo un uzturas Latvijas Republikā");

3)     personas, kuras ir saņēmušas uzturēšanās tiesības Latvijā;

4)     personas, kuru ieceļošana saistīta ar humāniem apsvērumiem (tuvinieku smagas slimības gadījumā vai dalībai bērēs, pastāvot apdraudējumam personas vai viņa ģimenes locekļa drošībai, veselībai vai dzīvībai).

Iesniegtie vīzas pieteikuma dokumenti tiek izvērtēts individuāli un padziļināti. Ja ieceļošanas mērķis ir saistīts ar humāniem apsvērumiem, vīzas pieteicējam ir jāiesniedz dokumenti, kas apliecina ieceļošanas mērķi un radniecību.  

Iesniedzot vīzas pieteikumu, papildus nepieciešamajiem pamatojuma dokumentiem, jāpievieno aizpildīta anketa.

Stājoties spēkā Padomes lēmumam, no 12.septembra Krievijas Federācijas pilsoņu vīzu pieteikumi tiek vērtēti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 810/2009, ar ko izveido Kopienas Vīzu kodeksu (Vīzu kodekss) prasībām.

Tas nozīmē, ka Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstīs:

  •  par vīzas pieteikuma izskatīšanu iekasē valsts nodevu – 90 EUR,
  •  par vīzas pieteikuma izskatīšanu bērniem (no 6 līdz 12 gadiem) – 45 EUR,
  •  vīzu pieteikumus var izskatīt 45 dienu laikā;
  •  var pieprasīt iesniegt papildu vīzas pieteikuma pamatojuma dokumentus;
  •  vīzu pieteikumus pieņem, stingri ievērojot pārstāvniecību teritoriālo kompetenci.

Par Krievijas Federācijas pilsoņu ieceļošanu Latvijas Republikā

Lai ierobežotu Krievijas pilsoņu plūsmu un novērstu drošības riskus, Ministru kabinets ir pieņēmis rīkojumu Nr.599 “Par Krievijas Federācijas pilsoņu ieceļošanu Latvijas Republikā”.

Saskaņā ar rīkojumu no 2022.gada 19.septembra, šķērsojot Eiropas Savienības ārējo robežu, Latvijas Republikā var ieceļot tikai šādi Krievijas Federācijas pilsoņi:

1. Latvijas Republikas, Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas uzturēšanās atļaujas turētāji;

2. Šengenas līguma dalībvalsts ilgtermiņa (D) vīzas turētāji;

3. personas, kurām ir izsniegta Šengenas līguma dalībvalsts īstermiņa vīza un kuras ir:

3.1. Latvijas Republikas valstspiederīgo ģimenes locekļi (laulātie, vecāki, vecvecāki, bērni, mazbērni, kā arī apgādībā esošās personas);

3.2. Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas valstspiederīgo ģimenes locekļi;

3.3. transporta un pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniedzēju darbinieki, kravas vai tehnisko reisu apkalpe, kas ierodas Latvijas Republikā vai izbrauc no tās, pildot darba pienākumus;

3.4. jūrnieki, kuriem jānokļūst savā darba vietā uz kuģa vai kuriem nepieciešams atgriezties no tā;

3.5. personas, kuru ieceļošana saistīta ar humāniem apsvērumiem;

4. Latvijas Republikā akreditētie vai nosūtītie Krievijas Federācijas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību darbinieki un viņu ģimenes locekļi;

5. Krievijas Federācijas diplomātiskie kurjeri vai ad hoc diplomātiskie kurjeri, kas uzrāda oficiālu dokumentu, kurā norādīts viņu statuss un diplomātiskā pasta paku skaits;

6. personas, kuras dodas uz Krievijas Federācijas vēstniecību Latvijas Republikā īstermiņa komandējumā tehniskā atbalsta nodrošināšanai;

7. Krievijas Federācijas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību darbinieki, kuri šķērso Latvijas Republikas teritoriju tranzītā oficiālo funkciju veikšanai, un viņu ģimenes locekļi, kā arī personas, kuras šķērso Latvijas Republikas teritoriju tranzītā un dodas īstermiņa komandējumā tehniskā atbalsta nodrošināšanai uz Krievijas Federācijas vēstniecību uzņemošajā valstī;

8. personas, kuras ir vienkāršota tranzīta dokumenta (FTD) vai vienkāršota dzelzceļa tranzīta dokumenta (FRTD) turētāji un kuras dodas no Krievijas Federācijas uz Krievijas Federācijas Kaļiņingradas apgabalu un atpakaļ.

 Nolīguma starp Eiropas Kopienu un Krievijas Federāciju par vīzu atvieglinātu izsniegšanu Eiropas Savienības un Krievijas Federācijas pilsoņiem piemērošanas apturēšanu

Eiropas Savienības Padome 2022.gada 9.septembrī pieņēma lēmumu (ES) 2022/1500 (2022.gada 9.septembris) par to, lai pilnībā apturētu Nolīguma starp Eiropas Kopienu un Krievijas Federāciju par vīzu atvieglinātu izsniegšanu Eiropas Savienības un Krievijas Federācijas pilsoņiem piemērošanu. Padomes lēmums stājās spēkā 2022.gada 12.septembrī.