Izziņas

13.01.2023. 13:50

Saskaņā ar Konsulārās palīdzības un konsulāro pakalpojumu likumu Latvijas vēstniecība Nīderlandē sniedz konsulāros pakalpojumus personu apliecinošu dokumentu (pases un personas apliecības) izgatavošanas, izziņu izsniegšanas, dokumentu izprasīšanas un citos jautājumos tikai personām, kuras Latvijas Fizisko personu reģistrā kā savu dzīvesvietu norādījušas Nīderlandes Karalisti.

Izziņas iespējams pieprasīt:

Elektroniski

Izziņas iespējams pieteikt un veikt samaksu, izmantojot vienoto valsts un pašvaldību pakalpojumu portālu www.latvija.lv. Pēc pieteikuma apstrādes izziņa tiek izgatavota un nosūtīta Jums pa pastu uz adresi Nīderlandē. Pieprasīt elektroniski iespējams šādas izziņas:

  • par personas ģimenes stāvokli šeit
  • par personas tiesisko statusu šeit
  • par aktuālo personas apliecinošo dokumentu šeit
  • par personai izsniegtu vadītāja apliecību šeit
  • par transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību šeit

Ierodoties vēstniecībā personīgi

Lai pieprasītu/saņemtu izziņas vēstniecībā personīgi, aicinām pieteikt apmeklējumu vēstniecības ELEKTRONISKAJĀ PIERAKSTU SISTĒMĀ.

Izziņas sagatavošanai un izsniegšanai nepieciešams:

1.      uzrādīt personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību (eID karti));

2.      aizpildīt iesniegumus;

3.      samaksāt valsts un/vai konsulāro nodevu.

Latvijas vēstniecība Nīderlandē izsniedz šādas izziņas angļu valodā:

1. Izziņa par personas datiem Latvijas Fizisko personu reģistrā (piemēram, ģimenes stāvoklis, tiesiskais statuss Latvijā).

Izziņas no Fizisko personu reģistra izsniegšana svešvalodā

Valsts nodeva

Konsulārā maksa

Kopā

Rakstiskas izziņas sagatavošana:

2 stundu laikā (par vienu personu)

5 darba dienu laikā (par vienu personu)

 

Rakstiska izziņa par trešo personu:

2 stundu laikā (par vienu personu)

5 darba dienu laikā (par vienu personu)

 

  20,00

  5,00

 

  

35,00

12,50

  

     40,00

     40,00

 

  

40,00

40,00

  

60,00

45,00

 

   

75,00

52,50

2. Citas izziņas (piemēram, par vadītāja apliecību, transporta līdzekļa reģistrācijas datiem).

 Izziņas izsniegšana

Valsts nodeva

Konsulārā maksa

Kopā

1 darba dienas laikā (viens dokuments)

-

40,00

40,00

3. Izziņas no Sodu reģistra.

 Izziņas no Sodu reģistra

Valsts nodeva

Konsulārā maksa

Kopā

Izziņa latviešu valodā:

5 darba dienu laikā

2 darba dienu laikā

 

10,40

20,80

 

40,00

40,00

 

50,40

60,80

Izziņa krievu vai angļu valodā:

5 darba dienu laikā

 

 

2 darba dienu laikā

  

10,40

 

 

20,80

  

40,00 

+

6,40 (tulkošana)

40,00

+

12,80 (tulkošana)

  

56,80

 

 

73,60

 

Vēršam uzmanību, ka kopš 2019. gada 16. februāra visā Eiropas Savienības teritorijā ir piemērojama Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/1191 (2016. gada 6. jūlijs). Regula atceļ dažu publisku dokumentu un to apliecinātu kopiju legalizācijas un apostille prasību Eiropas Savienībā, ja tos izdevusi kādas dalībvalsts publiskā iestāde un šie dokumenti ir paredzēti iesniegšanai citas dalībvalsts publiskās iestādēs. Plašāka informācija par dokumentu legalizācijas un apostille prasības atcelšanu Eiropas Savienībā pieejama šeit.