Vēstniece

08.09.2023. 12:24

Šobrīd vēstniecības darbu vada Pagaidu pilnvarotais lietvedis Edgars Trumkalns.