Konsulāro pakalpojumu cenrādis

08.10.2021. 17:31

Valsts nodevu un konsulāro pakalpojumu maksas cenrādis   

PASES un PERSONAS APLIECĪBAS

 

Pases izsniegšana

 

4-6 nedēļu laikā

70,00

4-6 nedēļu laikā 

55,00*

2 nedēļu laikā

95,00

2 nedēļu laikā*

70,00*

Personas apliecības izsniegšana

 

4-6 nedēļu laikā

55,00

4-6 nedēļu laikā*

45,00*

2 nedēļu laikā

70,00

2 nedēļu laikā*

55,00*

Pases un personas apliecības izsniegšana vienlaikus

 

4-6 nedēļu laikā

75,00

4-6 nedēļu laikā*

60,00*

2 nedēļu laikā

110,00

2 nedēļu laikā*

85,00*

* Atlaides piemērojamas:

 1. bērniem (līdz 20 gadu vecumam);
 2. personai, kura sasniegusi pensijas vecumu;
 3. personai, kurai piešķirta vecuma pensija un kura uzrāda pensionāra apliecību;
 4. personai, kurai ir noteikta I vai II invaliditātes grupa un kura uzrāda invaliditāti apliecinošu dokumentu.

  Ierakstīta sūtījuma nosūtīšana uz adresi Nīderlandē

  Viens sūtījums

   

  10,00

  Par iespēju izgatavot dokumentus steidzamā kārtībā 2 nedēļu laikā aicinām sazināties ar vēstniecību.

IZZIŅAS no FIZISKO PERSONU REĢISTRA izsniegšana latviešu vai angļu valodā

(portālā www.latvija.lv pieejams arī e-pakalpojums)

Rakstiskas izziņas sagatavošana par vienu personu (sevi, savu bērnu, kurš jaunāks par 18 gadiem)

 

5 darba dienu laikā (angļu valodā)

2 stundu laikā (angļu valodā)

45,00

60,00

Rakstiskas izziņas sagatavošana par trešo personu

 

5 darba dienu laikā (angļu valodā)

2 stundu laikā (angļu valodā)

52,50

75,00

Rakstiskas izziņas sagatavošana par vienas personas (sevi, savu bērnu, kurš jaunāks par 18 gadiem) aktuālu deklarētās dzīvesvietas adresi

 

5 darba dienu laikā (angļu valodā)

42,50

KONSULĀRĀ IZZIŅA

 

5 darbdienu laikā (viens dokuments)

40,00

IZZIŅAS no CSDD REĢISTRA (portālā www.latvija.lv pieejams arī e-pakalpojums)

 

5 darbdienu laikā (viens dokuments)

40,00

IZZIŅAS no SODU REĢISTRA

 

5 darba dienu laikā (angļu valodā)

49,28

2 darba dienu laikā (angļu valodā)

62,83

UZMANĪBU! Ja izziņai par (ne)sodāmību nepieciešams papildus apliecinājums ar apostille 

vai ja tā nepieciešama ASV vīzas noformēšanai, pieprasīšanas kārtība un pakalpojuma cena atšķiras.

CIVILSTĀVOKĻA AKTI (portālā www.latvija.lv pieejams arī e-pakalpojums)

 Atkārtota civilstāvokļa akta reģistrācijas apliecības vai izziņas izsniegšana

 

5 darbdienu laikā (viens dokuments)

7,00

Daudzvalodu veidlapas izsniegšana

40,00

Laulības noslēgšanai Latvijā nepieciešamo dokumentu pieņemšana, pārbaude un izziņas izsniegšana

14,00

Vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņa ar vēstniecības starpniecību

111,00

PILSONĪBAS un NEPILSOŅA STATUSA JAUTĀJUMI

ATGRIEŠANĀS APLIECĪBAS un PAGAIDU CEĻOŠANAS DOKUMENTI

Pilsonības reģistrācijas dokumentu pārsūtīšana ar vēstniecības starpniecību

   40,00

Atteikšanās no pilsonības un pilsonības atjaunošana

61,34

Atteikšanās no nepilsoņa statusa dokumentu pārsūtīšana ar vēstniecības starpniecību

40,00

ATGRIEŠANĀS APLIECĪBAS un PAGAIDU CEĻOŠANAS DOKUMENTI

Atgriešanās apliecības vai pagaidu ceļošanas dokumenta izsniegšana 

15,00 

 

DOKUMENTA LEGALIZĀCIJA

2 stundu laikā (viens dokuments)

30,00

2 darbdienu laikā (viens dokuments)

15,00

NOTARIĀLĀS DARBĪBAS

Notariālā akta sagatavošana

 

Pilnvara/piekrišana (Vēstniecībā taisa pilnvaras un piekrišanas notariālo aktu formā tikai bērnu un personu ar ierobežotu rīcībspēju interešu pārstāvībai)

Apliecinājums par to, ka persona ir dzīva

Pirmā izraksta no notariālo aktu grāmatas, aktu un apliecinājumu reģistra, kā arī notariālo aktu norakstu izsniegšana

60,00

Otrā un turpmāko izrakstu no notariālo aktu grāmatas, aktu un apliecinājumu reģistra, kā arī notariālo aktu norakstu izsniegšana

Par vienu dokumentu

 

 

  50,00

Paraksta īstuma apliecināšana uz dokumenta, kā arī tulkotāja paraksta īstuma apliecināšana

Par vienu dokumentu

  

 

50,00

Dokumenta noraksta pareizības apliecināšana

Par vienu lappusi

Par otro un katru nākamo lappusi

 

50,00

10,00

Konsulāro pakalpojumu kopējo cenu veido valsts nodeva un konsulārā atlīdzība par pakalpojuma sniegšanu.