Pases/eID noformēšana

12.05.2022. 12:20

Pases un personas apliecības izgatavošana

Saskaņā ar Konsulārās palīdzības un konsulāro pakalpojumu likumu Latvijas vēstniecība Nīderlandē sniedz konsulāros pakalpojumus personu apliecinošu dokumentu (pases un personas apliecības) izgatavošanas, izziņu izsniegšanas un citos jautājumos tikai personām, kuras Fizisko personu reģistrā kā savu dzīvesvietu norādījušas Nīderlandes Karalisti.

Personām, kuras sasniegušas 15 gadu vecumu, saņemot pasi, obligāti jāsaņem arī personas apliecība (eID).

Lai noformētu pasi un personas apliecību, aicinām pieteikt apmeklējumu vēstniecības ELEKTRONISKAJĀ PIERAKSTU SISTĒMĀ

Uz apmeklējumu vēstniecībā ir jāierodas personīgi, līdzi jāņem šādi dokumenti:

1) pase un personas apliecība (ja ir);

2) viena dokumentu izmēra (3,5 × 4,5 cm) krāsaina fotogrāfija uz gaiša fona;

3) jau iepriekš aizpildīti iesniegumi (pases/ID kartes iesniegums un dzīvesvietas norādīšanas iesniegums). Ja iepriekšējā pase un/vai ID karte ir zudusi, aizpildīts paziņojums par personu apliecinošu dokumentu zudumu.

Ja jaunu pasi un/vai personas apliecību vēlaties izgatavot pēc vārda/uzvārda maiņas, lūdzam par to iepriekš brīdināt, piesakoties uz vizīti vēstniecībā.

Personu apliecinoša dokumenta veids

Valsts nodeva

Konsulārā maksa

Kopā

pases noformēšana

30,00

40,00

70,00

personas apliecības noformēšana

15,00

40,00

55,00

pases un personas apliecības noformēšana

35,00

40,00

75,00

pases noformēšana personai, kurai piemēro atvieglojumus*

15,00

40,00

55,00

personas apliecības noformēšana personai, kurai piemēro atvieglojumus*

5,00

40,00

45,00

pases un personas apliecības noformēšana personai, kurai piemēro atvieglojumus*

20,00

40,00

60,00

*Valsts nodevas atvieglojumi paredzēti personām līdz 20 gadu vecumam, vecuma pensionāriem, 1. vai 2. grupas invalīdiem.

Dokumentu izgatavošana aizņem 4 - 6 nedēļas. Par iespēju izgatavot dokumentus steidzamā kārtībā -2 nedēļu laikā, aicinām sazināties ar vēstniecību.